1. Ey gerçeği onaylayanlar, ALLAH’ın ve elçisinin önüne geçmeyiniz. ALLAH’ı sayınız. ALLAH İşitir, Bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey gerçeği onaylayanlar, sesinizi peygamberin sesinin üstüne çıkarmayın ve birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Yoksa siz görmeden işleriniz boşa gider. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Seslerini ALLAH’ın elçisinin huzurunda kısanlar öyle kimselerdir ki, ALLAH onların kalplerini erdemlilik için uygun hale getirmiştir. Onlar için bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Odaların/duvarların ardından sana seslenenlerin çoğu düşüncesiz kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi kendileri için daha iyi olurdu. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey gerçeği onaylayanlar, kötü huylara sahip birisi size bir haber getirirse onu araştırınız. Yoksa bilmeden bir topluluğa karşı haksızlık edersiniz ve daha sonra yaptığınızdan pişmanlık duyarsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Bilesiniz ki ALLAH’ın elçisi aranızdadır. İşlerin çoğunda sizlere uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat, ALLAH gerçeği onaylamayı size sevdirdi ve onu gönüllerinizde süsledi; inkârı, kötülüğü ve isyanı ise size çirkin gösterdi. İşte doğruyu izleyenler bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ALLAH’ın lütfu ve nimeti böyledir. ALLAH Bilendir, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gerçeği onaylayanlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa onların arasını bulun. Onlardan biri ötekine saldırırsa, ALLAH’ın buyruğuna dönünceye kadar saldırgan grupla savaşın. Dönerse onların arasını tarafsızca düzeltin ve adaletli davranın. ALLAH adaletli davrananları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Gerçeği onaylayanlar sadece kardeştirler. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. ALLAH’ı sayın ki merhamet edilesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ey gerçeği onaylayanlar, bir topluluk diğer bir topluluğu aşağılamasın, belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları aşağılamasınlar, belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi ayıplamayın ve birbirinizi, küçük düşürücü kelimelerle çağırmayın. Gerçeği onayladıktan sonra yoldan çıkmak ne kötü bir isimdir/niteliktir. Kim tövbe etmezse onlar zalimlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ey gerçeği onaylayanlar, zandan tümüyle sakının, çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli şeylerini araştırmayın ve birbirinizi arkadan çekiştirmeyin. Ölü kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mısınız? Elbette ondan iğrenirsiniz. ALLAH’ı dinleyin. ALLAH tövbeleri kabul edendir, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ey halk, sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi ırklara ve boylara ayırdık. ALLAH yanında sizin en değerliniz en erdemli olanınızdır. ALLAH Bilendir, Haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Araplar "Gerçeği onayladık" dediler. De ki: "Siz gerçeği onaylamadınız, fakat gerçeği onaylamak kalbinize girinceye kadar, ’teslim olduk’ deyin. ALLAH’a ve elçisine uyarsanız yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Gerçeği onaylayanlar onlardır ki, ALLAH’ı ve elçisini onayladılar, sonra kuşku beslemediler ve ALLAH yolunda paraları ve canlarıyla savaşım verdiler. Onlar doğru olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. De ki: "ALLAH’a dininizi mi öğretiyorsunuz? ALLAH göklerde ve yerde olanı bilir. ALLAH her şeyi bilendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Müslüman (teslim) oldular diye seni minnet altında bırakmak istiyorlar. De ki: "Müslümanlığınızı başıma kakmayın. Aslında, sizi gerçeği onaylamaya ulaştırdığı için ALLAH sizi kendisine borçlu görür, eğer doğru kimselerseniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ALLAH göklerin ve yerin gizemlerini bilir. ALLAH yaptıklarınızı görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster