1. Biz sana apaçık bir zafer verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ki ALLAH, geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın ve seni doğru yola iletsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve ALLAH seni üstün bir zaferle desteklesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O onaylarına onay katmak için gerçeği onaylayanların kalbine huzur indirendir. Göklerin ve yerin orduları ALLAH’ındır. ALLAH Bilendir, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve gerçeği onaylayan erkeklerle gerçeği onaylayan kadınları, içinden ırmaklar akan bahçelere ebedi kalmak üzere soksun ve onların günahlarını örtsün. Elbette bu, ALLAH’ın katında büyük bir başarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve ALLAH hakkında kötü düşünceler besleyen ikiyüzlü erkeklerle ikiyüzlü kadınları ve putperest erkeklerle putperest kadınları cezalandırsın. Kötülükleri geri tepecektir. ALLAH onlara gazaplanmış, onları lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göklerin ve yerin orduları ALLAH’a aittir. ALLAH Üstündür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz seni bir tanık, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ki siz insanlar, ALLAH’a ve elçisini onaylayasınız ve O’na saygı gösteresiniz, O’nu dinleyesiniz ve sabah akşam O’nu yüceltesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sana bağlılık sözü verenler, ALLAH’a bağlılık sözü vermişlerdir. ALLAH’ın eli onların elleri üzerindedir. Kim sözünü bozarsa, kendi aleyhine bozmuş olur. ALLAH’a verdiği sözü yerine getirene ise büyük bir ödül vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Araplardan geride kalanlar, "Paralarımız ve çoluk çocuğumuz bizi alıkoydu, bizim için bağışlanma dile" diyeceklerdir. Onlar gönüllerinde olmayanı, dilleriyle söylerler. De ki: "Sizin için bir zarar veya yarar dilerse ALLAH’ın bu dileğine kim engel olabilir?" Oysa ALLAH tüm yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Aslında siz, elçinin ve gerçeği onaylayanların ebedi olarak ailelerine dönmeyeceklerini sanmıştınız ve bu düşünce gönlünüze hoş gelmişti. Kötü hayaller kurup durdunuz ve sonunda bayağı bir topluluk oldunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kim ALLAH’ı ve elçisini onaylamazsa, biz inkârcılar için bir ateş hazırlamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Göklerin ve yerin yönetimi ALLAH’a aittir. Dilediğini/dileyeni bağışlar ve dilediğini/dileyeni de cezalandırır. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Savaştan geri kalmış olanlar, siz ganimetleri almak için gittiğinizde, "Bırakın biz de sizinle gelelim" diyecekler. Onlar ALLAH’ın sözünü değiştirmek istiyorlar. De ki: "Siz bizi izlemeyeceksiniz. Bu ALLAH’ın önceden almış olduğu karardır." Bunun üzerine onlar, "Siz aslında bizi çekemiyorsunuz" diyeceklerdir. Doğrusu, onlar pek az söz anlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Araplardan geri kalanlara De ki: "Siz çok güçlü bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Onlar teslim olana kadar onlarla savaşacaksınız. İtaat ederseniz ALLAH size güzel bir ödül verir. Daha önce yüz çevirdiğiniz gibi yüz çevirirseniz sizi acı bir azap ile cezalandırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Köre bir güçlük yoktur, felçliye bir güçlük yoktur, hastaya da bir güçlük yoktur. Kim ALLAH’a ve elçisine uyarsa, O onu içinden ırmaklar akan bahçelere sokar. Kim yüz çevirirse onu da acı bir biçimde cezalandırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ALLAH, ağacın altında sana bağlılık sözü veren gerçeği onaylayanlardan hoşnut olmuştur. Onların kalplerinde olanı bilmiş, onlara huzur indirmiş ve onları yakın bir zaferle ödüllendirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ek olarak, birçok ganimet ele geçirdiler. ALLAH Üstündür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ALLAH sizin birçok ganimet ele geçireceğinizi size söz vermiş bulunuyor. Size bunu çabucak verdi ve halkın ellerini sizden çekti. Böylece bunu gerçeği onaylayanlar için bir delil kıldı ve sizi dosdoğru yola iletti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Güç yetiremediğiniz diğer gruba gelince, onları ALLAH kuşatmıştır. ALLAH elbette her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İnkarcılar sizinle savaşsalardı dönüp kaçarlardı. Sonra ne bir sahip, ne de bir yardımcı bulabilirlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Öteden beri uygulanan ALLAH’ın sünneti (sistemi) budur. ALLAH’ın sünnetinde bir değişme bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sizi onlara karşı üstün getirdikten sonra Mekke’nin göbeğinde onların ellerini yakanızdan sizin de ellerinizi onların yakasından çeken O’dur. ALLAH yaptıklarınızı görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar inkâr edenlerdir, sizi Sınırlanmış Mescitten ve hediyeleri yerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Kendilerini tanımadığınız için inciteceğiniz gerçeği onaylayan erkekler ve gerçeği onaylayan kadınlar bulunmasaydı ve böylece onlardan dolayı bilmeden kendinizi üzmeniz ihtimali olmasaydı… Böylece ALLAH dileyeni rahmetine sokar. Birbirleriyle karışmış halde olmasalardı onlardan inkâr edenleri acı bir azapla cezalandırırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. İnkar edenler, gönüllerindeki öfke ve bağnazlığı, cahiliyye döneminin fanatizmini ateşlediklerinde, ALLAH elçisinin ve gerçeği onaylayanların üzerine huzurunu indirmiş ve onların erdemlilik sözünü tutmalarını sağlamıştı. Onlar buna tam yaraşan ve hak eden kimselerdi. ALLAH her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. ALLAH elçisinin rüyasını gerçekleştirdi: "ALLAH dilerse, güvenlik içinde, başlarınızı (saçlarınızı) traş etmiş ve kısaltmış olarak Sınırlanmış Mescide gireceksiniz. Bir korku duymayacaksınız. Sizin bilmediklerinizi bildiğinden, size bundan önce acil bir zafer hazırlamıştır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O, tüm dinlere üstün kılmak üzere elçisini hidayetle ve gerçek dinle gönderendir. Tanık olarak ALLAH yeterlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. ALLAH’ın elçisi Muhammed ve beraberinde bulunanlar inkârcılara karşı sert ve kendi aralarında ise merhametlidirler. Onları, eğilip secde ederek ALLAH’tan lütuf ve hoşnutluk dilerken görürsün. Yüzlerinde secdelerin izleri vardır. Bu, onların Tevrat’taki nitelikleridir. İncil’deki nitelikleri ise, filizini çıkarıp güçlendirmiş ve kalınlaşıp gövdesi üzerine dikilerek ekincileri sevindiren bitki gibidir. O, onlarla inkârcıları öfkelendirir. ALLAH, onlardan gerçeği onaylayıp erdemli davrananlara bağışlanma ve büyük bir ödül söz vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster