إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا
İnna fetahna leke fetham mübına
Kelime
Anlamı
Kökü
إِنَّا
elbette biz
فَتَحْنَا
açtık (fetih verdik)
لَكَ
sana
فَتْحًا
bir fetih
مُبِينًا
apaçık

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Şüphe yok ki biz, sana apaçık bir fetih vermişizdir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Şüphesiz biz senin için, apaçık bir zaferin önünü açtık.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Kesinlikle sana öyle bir fetih (görüş açıklığı) verdik ki, (o) Feth-i Mubiyn’dir (apaçık açık hakikati sistemi müşahede)!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Şüphesiz, Biz sana apaçık bir fetih verdik.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (Ey Rasûlüm, Mekke’nin ve diğer memleketlerin fethine sebeb olacak Hudeybiye sulhu ile) biz sana gerçekten açık bir zafer verdik.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Biz sana apaçık zaferin kapılarını açtık.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Dogrusu Biz sana apacik bir zafer saglamisizdir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Şüphesiz ki, biz, senin için açık bir fetih (zafer ve başarı yolunu) açtık.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Gerçek şu ki (ey Muhammed!) Biz senin için apaçık bir zaferin önünü açtık.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Biz sana apaçık bir zafer verdik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Biz sana apaçık fetih verdik.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Şüphesiz, biz sana apaçık bir fetih verdik.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Şüphesiz, biz sana apaçık bir fetih verdik.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Biz hakıykat sana (Hudeybiyye musaalehası ile) apâşikâr bir feth (-u zafer yolu) açdık.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Şübhesiz ki biz sana, apaçık bir fetih açtık (ihsân ettik).

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Muhakkak ki Biz; sana, apaçık bir feth ihsan ettik.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Gerçekten biz sana açık bir zaferin kapılarını açtık ki.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Gerçek şu ki (ey Muhammed,) Biz senin için apaçık bir zaferin önünü açtık,

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Elbet sana tartışmasız bir fethin önünü açan Biziz.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Muhakkak Biz sana bir apaçık fetih sağlamışızdır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Resulüm! Biz sana apaçık bir fetih verdik.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Şüphesiz biz sana tartışmasız; (insan hak ve özgürlüklerine, evrensel hukuka uygun olarak, saldırgan güçlerin merkezini ele geçirip; anarşiye, teröre, hukuksuzluğa son verecek olan) bir fethin yolunu gösterdik/açtık.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Biz sana apaçık fetih verdik.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Biz sana aşikâr bir fetih ve zafer ihsan ettik.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Biz sana apaçık bir fetih verdik.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Şüphesiz biz, sana apaçık bir fetih verdik.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Şüphesiz, biz sana apaçık bir fetih verdik.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Şu bir gerçek ki, biz sana apaçık bir fetih nasip ettik.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Verily We have granted thee a manifest Victory: