وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا
Ve meğanime kesiraten ye’huzuneha ve kânallahü aziyzen hakiym
Kelime
Anlamı
Kökü
وَمَغَانِمَ
ve ganimetler (bahşeyledi)
كَثِيرَةً
birçok
يَأْخُذُونَهَا
alacakları
وَكَانَ
ve
اللَّهُ
Allah
عَزِيزًا
üstündür
حَكِيمًا
hüküm ve hikmet sahibidir

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve elde edecekleri birçok ganîmetleri ihsân etmiştir ve Allah, üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  ve elde edecekleri bir çok ganimeti ile. Çünkü Allah gerçekten çok güçlüdür, O’nun gücüne hiçbir güç erişemez ve yaptığı herşeyi yerli yerince yapandır O.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Yine onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükâfalandırdı. Allah üstündür, hikmet sahibidir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Onları, alacakları birçok ganimetlere de nail etti... Allâh Aziyz’dir, Hakiym’dir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Ve alacakları birçok ganimetler (bahşetmiştir). Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Ve alacakları birçok ganimetleri de. Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Bir de ele geçirecekleri (Hayber’deki) bir çok ganimetleri mükâfat verdi. Allah Azîz’dir= her şeye galibdir, Hakîm’dir= hikmet sahibidir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Elde edecekleri birçok ganimetle de ödüllendirecektir. Allah üstündür; hikmet sahibidir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (18-19) Allah inananlardan, agac altinda sana bas egerek el verirlerken, and olsun ki hosnut olmustur. Gonullerinde olani da bilmis, onlara guvenlik vermis, onlara yakin bir zafer ve ele gecirecekleri bol ganimetler bahsetmistir. Allah, guclu olandir, Hakim olandir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (18-19) And olsun ki, Allah, o ağaç altında sana bey’at eden mü’minlerden razı oldu ; onların kalblerindekini (iyi niyet ve samimiyetlerini) bildi de bunun için üzerlerine güven ve sükûnet indirdi ve onlara çok yakın bir fethi (müyesser kılmakla başarıyı) ve ele geçirecekleri birçok ganimetleri lâyık gördü. Allah çok üstündür, çok güçlüdür, hikmet sahibidir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (18-19) (Ey Muhammed!) O ağacın altında (Hudeybiye`de) sana biat ederlerken (bağlılıklarını bildirirlerken) Allah o mü`minlerden razı olmuştur. (Allah onların) kalplerinde olanı bildiği için, onların üzerine huzur ve güven indirip hem kendilerini yakın bir zafer (olan Hayber`in fethi) ile hem de elde edecekleri birçok ganimetlerle mükâfatlandırdı. Allah, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (18-19) Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Yine onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükâfalandırdı. Allah üstündür, hikmet sahibidir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Ek olarak, birçok ganimet ele geçirdiler. ALLAH Üstündür, Bilgedir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Allah onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükâfatlandırdı. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Yine onlara alacakları birçok ganimetler bahş eyledi. Allah üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Ve alacakları birçok ganimetleri de. Tanrı, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Ve alacakları bir çok ganimetlerle de. Şüphesiz Allah Azîz ve Hakîm olandır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (18-19) Andolsun ki Allah mü’minlerden —seninle o ağacın altında bîat ederlerken— raazî olmuşdur da kalblerindeki bilerek üzerlerine kuvve-i ma’neviyyeyi indirmiş ve onları yakın bir feth ile ve alacakları bir çok ganimetlerle mükâfatlandırmadır. Allah mutlak gaalibdir, yegâne hukûm ve hikmet saahibidir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Ve alacakları birçok ganîmetlerle (de onları mükâfâtlandırdı). Çünki Allah, Azîz(kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ve alacakları bol ganimetlerle. Allah; Aziz, Hakim olandır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  (Allah’ın yardımıyla) Pek çok ganimet elde etmişlerdir. Allah çok güçlü ve her şeyin hükmünü verendir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve pekçok da ganimet vardır. Onları alırlar. Ve Allah; Azîz’dir, Hakîm’dir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Ve elde edecekleri birçok ganimetleri de (verdi). Allah, üstün güç sahibi olandır, hikmet sahibidir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  ve elde edecekleri birçok savaş ganimeti (ile); çünkü Allah gerçekten kudret ve hikmet Sahibidir.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  bir de elde edecekleri sayısız ganimetle... Ve zaten Allah her işini mükemmel yapar, her hükmünde tam isabet kaydeder.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve alacakları birçok ganîmetler ile de (mükâfaatlandırmıştır). Ve Allah Teâlâ mutlaka bir galib, bir hakîm bulunmaktadır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Ve ele geçirecekleri bol ganimetler bahşetmiştir. Allah güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bir de elde edecekleri sayısız ganimetler… Allah mutlak güç sahibidir, doğru hüküm/karar verendir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Yine onlara alacakları birçok ganimetler bahş eyledi. Allah üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (18-19) Gerçekten Allah, (Hudeybiye’de) o ağacın altında sana biat ettikleri zaman, müminlerden razı oldu. Onların kalplerindeki ihlâsı bildiği için üzerlerine sekîne, huzur ve güven indirdi. Onları hemen yakında gerçekleşen bir zaferle ve alacakları birçok ganimetle mükafatlandırdı. Allah azîz ve hakîmdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Yine onlara alacakları birçok ganimetler bahş eyledi. Allâh üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  (18-19) Ağaç altında sana bey’at edenlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerindekini bildi de üzerlerine huzur indirdi ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri bir çok ganimetler vermiştir. Allah, güçlüdür, hakimdir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Ve alacakları birçok ganimetleri de. Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Alacakları birçok ganimetler de nasip etmiştir. Allah Azîz’dir, Hakîm’dir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And many gains will they acquire (besides): and Allah is Exalted in Power, Full of Wisdom.