1. Kaf. Şerefli Kur’an’a yemin olsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ’Bu şaşılacak bir şeydir’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (yeniden hayata döneceğiz)? Bu, uzak bir dönüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz yerin onlardan ne eksilttiğini bilmişizdir. Katımızda da (her şeyi) saklayan bir kitap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hayır, onlar hak kendilerine gelince onu yalanladılar. Şimdi onlar çalkantılı bir durum içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Üstlerindeki göğü nasıl yaptığımıza ve süslediğimize bakmadılar mı? Onun hiçbir çatlağı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yeri de yaydık, üzerine sabit dağlar yerleştirdik ve onda gönül açan her çiftten bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Gönülden boyun eğen her kulun gönül gözünü açmak ve ibret vermek için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gökten bereketli bir su indirdik; böylece onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve birbiri üstüne dizilmiş tomurcukları olan uzun uzun hurma ağaçları. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Evet, Biz ölü bir beldeye o (su) ile can verdik; işte (insanın) yeniden dirilişi de böyle olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlardan önce Nuh kavmi, Dess sakinleri ve Semud da yalanladı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ad, Firavun ve Lut’un kardeşleri de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Eyke halkı ve Tubba kavmi de. Hepsi elçileri yalanladılar. Böylece tehdidim (onlara) hak oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz ilk yaratışta aciz mi düştük? Hayır, onlar yeni bir yaratmadan şüphe içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun ki, insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler verdiğini biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hatırla ki, (onun) sağında ve solunda oturan iki kaydedici (melek) kaydeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O hiçbir söz söylemez ki yanında bir gözetleyici hazır bulunmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bir de ölüm sarhoşluğu gerçek olarak gelmiştir. ’İşte bu kendisinden kaçtığın şeydir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sur’a da üflenmiştir. İşte bu tehdid(in gerçekleşmesi) günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Her can beraberinde bir sürücü ve bir şahitle gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. ’Andolsun sen bundan habersizdin. Şimdi (gözündeki) perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün pek keskindir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. ’İşte şu yanımdaki hazırdır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ’Atın cehenneme her inatçı kâfiri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hayra engel olan saldırgan şüpheciyi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ki o Allah’la beraber başka ilah edindi. O halde atın onu şiddetli azabın içine.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. ’Rabbimiz! Onu ben azdırmadım. Fakat o uzak bir sapıklığın içindeydi.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. ’Huzurumda çekişmeyin. Ben size daha önce tehdit göndermiştim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmedici değilim.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ’Daha fazlası var mı?’ der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Cennet takva sahiplerine uzak olmayacak şekilde yaklaştırılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. ’Bu sizin vaadolunduğunuz şeydir. Gönülden Allah’a dönen, (Allah’ın hükümlerini) koruyan, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Görmediği halde Rahman’dan korkan ve içtenlikle (Allah’a) yönelmiş kalple gelen herkes için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Oraya esenlikle girin. İşte bu sonsuzluk günüdür.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada istedikleri her şey onlarındır ve katımızda daha fazlası da var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik ki onlar bunlardan daha güçlüydüler. Öyle ki memleketleri delik deşik etmişlerdi. (Ama) kaçacak bir yer var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Şüphesiz bunda kalbi olan yahut kendini vererek kulak asan kimse için bir öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Andolsun biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattık ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Sen onların dediklerine sabret ve güneşin doğmasından önce ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Gecenin bir kısmında ve secdelerin arkasından O’nu tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Çağırıcının yakın bir yerden çağıracağı gün dinle! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün o çığlığı gerçek olarak duyarlar. İşte bu (kabirlerden) çıkış günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O gün yer onlara yarılır, (onlar da) hızla çıkarlar. İşte bu bize göre kolay olan bir toplamadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Biz onların ne söylediklerini daha iyi biliyoruz. Sen onların üzerlerinde bir zorlayıcı değilsin. O halde sen tehdidimden korkanlara Kur’an’la öğüt ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster