1. Kaf. Şerefli Kur’an’a andolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kafirler aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar da «Bu şaşılacak bir şeydir» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirileceğiz? Bu uzak bir dönüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini kesinlikle bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Doğrusu onlar, hak kendilerine gelince onu yalanladılar. Şimdi onlar şaşırmış bir haldedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Üzerlerindeki göğe bakmazlar mı ki, onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız? Onda hiçbir çatlak ta yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yeryüzünü de yaydık, ona sağlam dağlar yerleştirdik, onda her güzel çifti bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Bütün bunları, Allah’a yönelen her kulun, gönül gözünü açmak için ve ona ibret vermek için yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gökten bereketli su indirdik, onunla bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kullara rızık olması için. Ve o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte insanların yeniden dirilmesi de böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud kavmi de yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ad, Firavun ve Lut’un kardeşleri de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Eyke halkı ve Tubba’ kavmi de. Bütün bunların hepsi peygamberleri yalanladılar da üzerlerine tehdidim hak oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İlk yaratma ile yorulup aciz mi kaldık ki yeniden yaratamayalım? Doğrusu onlar yeniden yaratılmaktan şüphe etmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz, çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Çünkü onun sağında ve solunda oturan, her davranışı yakalayıp tesbit eden iki melek vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetliyen, dediklerini zapteden bir melek hazır bulunmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ölüm sarhoşluğu bir gün Hakk’ı getirir de «İşte ey insan bu, senin öteden beri kaçtığın şeydir» denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sur’a üfürülür. İşte bu geleceği söz verilen gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Her can, yanında bir sürücü ve bir şahidle gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. «Andolsun ki, sen, bundan gafilsin; işte senden gaflet perdesini kaldırdık, bugün artık görüşün keskindir» denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. «İşte yanımdaki hazır» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. «Haydi ikiniz, atın cehenneme her inatçı nankörü.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hayra engel olan, saldırgan şüpheciyi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O ki Allah ile beraber başka tanrılar edindi, bundan dolayı onu çetin bir azaba atın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. «Rabb’imiz, ben onu azdırmadım, zaten o kendisi derin bir sapıklık içinde idi.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. «Huzurumda çekişmeyin. Ben size daha önce uyarı göndermiştim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Benim katımda söz değişmez; Ben kullara asla zulmetmem der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. «Doldun mu?» deriz. «Daha yok mu?» der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Cennet Allah’a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılır, zaten uzak değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İşte size vaadedilen budur. Daima tevbe ile Allah’a dönen, O’nun buyruklarını koruyan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Görmediği Rahman’dan korkan ve Allah’a yönelmiş bir kalble gelen sizlere, hepinize söz verilen yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Oraya esenlikle girin; işte sonsuzluk günü budur denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada istedikleri herşey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Gerçekte onlar bunlardan daha güçlü idiler. Buna rağmen ölümden kurtulmak için memlekette delikler aradılar. Kurtuluş var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Doğrusu bunda, kalbi olana veya şahid olarak kulak veren kimse için bir öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Andolsun Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ey Muhammed! Onların dediklerine sabret. Güneşin doğuş ile batışında önce Rabb’ini hamd ile tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından O’nu tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Bir çağırıcının yakın bir yerde çağıracağı güne kulak ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün çığlığı gerçekten duyarlar; işte o, kabirden çıkış günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Doğrusu Biz diriltiriz, Biz öldürürüz, dönüş Bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O gün yer onların üstünden yarılıp açılır. Ve onlar kabirlerinden çıkıp süratle koşarlar. İşte bu toplanmadır, bize göre kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Biz onların ne dediklerini biliyoruz. Sen onların üstünde bir zorlaştırıcı değilsin, sadece tehdidimden korkanlara Kur’an’la öğüt ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster