1. (1-2) Kâf. Şanlı ve şerefli Kur`an`a andolsun ki, inkârcılar aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: “Bu şaşılacak bir şeydir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Kâf. Şanlı ve şerefli Kur`an`a andolsun ki, inkârcılar aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: “Bu şaşılacak bir şeydir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. “Öldüğümüz ve toprak olduğumuz vakit mi (tekrar dirilecekmişiz)? Bu, (ihtimalden) uzak bir dönüştür.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Şüphesiz biz, toprağın onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda (o bilgileri ve her şeyi) koruyan bir kitap (sicil) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Doğrusu onlar, hak kendilerine gelince onu yalanladılar. Şimdi onlar şaşırmış bir haldedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık! Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yeryüzünü de genişletip yaydık, ona sağlam dağlar yerleştirdik. Orada görünüşü güzel her çeşit bitkiden çiftler yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Bütün bunlar, Allah`a yönelen her kulun, gönül gözünü açmak ve ona ibret vermek içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (9-11) Gökten de mübarek (bereket ve rahmet yüklü) su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek ekinler, taneler, tomurcukları birbiri üzerine dizilmiş uzun boylu hurma ağaçları bitirdik (yetiştirdik). Ve böylece onunla ölü bir memlekete hayat verdik. İşte (onların dirilip kabirlerinden) çıkışı da böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (9-11) Gökten de mübarek (bereket ve rahmet yüklü) su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek ekinler, taneler, tomurcukları birbiri üzerine dizilmiş uzun boylu hurma ağaçları bitirdik (yetiştirdik). Ve böylece onunla ölü bir memlekete hayat verdik. İşte (onların dirilip kabirlerinden) çıkışı da böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (9-11) Gökten de mübarek (bereket ve rahmet yüklü) su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek ekinler, taneler, tomurcukları birbiri üzerine dizilmiş uzun boylu hurma ağaçları bitirdik (yetiştirdik). Ve böylece onunla ölü bir memlekete hayat verdik. İşte (onların dirilip kabirlerinden) çıkışı da böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (12-13) Onlardan önce de Nuh`un kavmi, (Şuayb`ın kavmi) Ress`liler, (Salih`in kavmi) Semûd,  Âd ve Firavun (kavmi) ile Lût`un yakınları da (peygamberleri) yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (12-13) Onlardan önce de Nuh`un kavmi, (Şuayb`ın kavmi) Ress`liler, (Salih`in kavmi) Semûd,  Âd ve Firavun (kavmi) ile Lût`un yakınları da (peygamberleri) yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Şuayb`ın gönderildiği, Medyen`in yemyeşil vadilerinin sakinleri olan) Eyke halkı ve (Himyer meliki olan) Tubba`ın kavmi de… Onların hepsi peygamberleri yalanladılar. Ve bunun üzerine (onları) uyardığım şey başlarına geldi (ve hepsi helak oldu). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İlk yaratmada yorulduk mu ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar, yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin (iç benliğinin) ona ne fısıldadığını biliriz, çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onun sağında ve solunda oturan (yerleştirilmiş olan), her davranışı yakalayıp tespit eden iki melek (Kiramen Kâtibin) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında (yaptıklarını) gözetleyen, dediklerini kaydeden bir melek hazır bulunmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Bir gün) ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona: “İşte bu, senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir” (denir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Öldükten sonra tekrar diriliş için) Sur`a (ikinci kez) üfürülür. İşte bu, tehdidin gerçekleşeceği gündür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (O gün Rabbin huzuruna) herkes beraberinde bir sürücü (muhafız) ve bir de tanık (melek) ile gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Muhakkak ki, sen bundan bir gaflet içinde idin, imdi senden perdeni kaldırıp açtık, artık bugün senin gözün keskindir, nâfizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Beraberindeki (görevli melek) şöyle der: “İşte, onun defteri! Her ne yapmışsa, burada yazılıdır!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (24-26) (Bunun üzerine Allah:) “Atın, cehenneme bütün inatçı hakikat düşmanlarını! Hayra engel olanları, günahkâr saldırganları (ve insanlar arasında) güvensizlik ve şüphe yayanları atın cehenneme! Allah ile beraber, başka (sahte) ilahlar edinen (onların emir ve direktiflerine göre hayatını tanzim eden) o kimseyi atın şiddetli azabın içine!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (24-26) (Bunun üzerine Allah:) “Atın, cehenneme bütün inatçı hakikat düşmanlarını! Hayra engel olanları, günahkâr saldırganları (ve insanlar arasında) güvensizlik ve şüphe yayanları atın cehenneme! Allah ile beraber, başka (sahte) ilahlar edinen (onların emir ve direktiflerine göre hayatını tanzim eden) o kimseyi atın şiddetli azabın içine!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (24-26) (Bunun üzerine Allah:) “Atın, cehenneme bütün inatçı hakikat düşmanlarını! Hayra engel olanları, günahkâr saldırganları (ve insanlar arasında) güvensizlik ve şüphe yayanları atın cehenneme! Allah ile beraber, başka (sahte) ilahlar edinen (onların emir ve direktiflerine göre hayatını tanzim eden) o kimseyi atın şiddetli azabın içine!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (Yanındaki) arkadaşı (olan şeytan) der ki: “Ey Rabbimiz! Onu ben azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklık içinde idi.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Allah buyurur:) “Benim huzurumda çekişip durmayın. Ben size daha önce (peygamberler aracılığıyla azabıma dair) kesin bir uyarı göndermiştim!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. “Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullarıma asla zulmetmem!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün cehenneme: “Doldun mu?” diye sorarız. O da: “daha var mı?” diye cevap verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. O gün cennet de, Allah`ın emir ve direktiflerine göre hayatlarını tanzim edenlerin görüş sahasına getirilir ve zaten (onlara) uzak da değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (32-33) (Onlara şöyle denir:) İşte size (dünyada iken) vaad edilen budur. Daima tevbe ile Allah`a dönen, O`nun buyruklarını koruyan, insan kavrayışının dışında olduğu halde Rahman`ın ürpertisini duyan ve (O`na) yönelmiş bir kalp ile gelen (herkese bu mükâfat vardır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (32-33) (Onlara şöyle denir:) İşte size (dünyada iken) vaad edilen budur. Daima tevbe ile Allah`a dönen, O`nun buyruklarını koruyan, insan kavrayışının dışında olduğu halde Rahman`ın ürpertisini duyan ve (O`na) yönelmiş bir kalp ile gelen (herkese bu mükâfat vardır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (34-35) Buraya (cennete) huzur içinde girin. Bu, ebedi hayatın başladığı gündür! Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. (Biliniz ki) yanımızda daha fazlası da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (34-35) Buraya (cennete) huzur içinde girin. Bu, ebedi hayatın başladığı gündür! Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. (Biliniz ki) yanımızda daha fazlası da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. Onlar, bunlardan daha çok karşı koyacak güce sahip zorba idiler. Diyar diyar, ülke ülke dolaşarak kaçacak, sığınacak yer aradılar. Kaçıp kurtulacak yer var mı hiç? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Şüphesiz bunda kalpleri açık olan veya zihnini derleyip toplayarak can kulağıyla dinleyen kimseler için alacak bir öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Andolsun ki (biz), gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde (evrede) yarattık. Bize (bu yaratma işinden dolayı) bir yorgunluk da dokunmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O halde (Ey Muhammed!) Onların söyleyebilecekleri her şeye karşı sabırlı ol ve güneşin doğuşundan önce de (sabah namazında) batışından önce de (ikindi namazında) Rabbinin sınırsız ihtişamını yücelt ve O`nu övgüyle an! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Gecenin bir kısmında (akşam ve yatsı namazlarında) ve namazların sonlarında O`nu tespih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (Ey Muhammed!) Çağırıcının (İsrafil`in) yakın bir yerden sesleneceği (Sur`a üfleyeceği) o güne (daima) kulak ver (kıyameti düşünerek çalış)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün insanlar hakka çağıran o müthiş sesi işiteceklerdir. İşte bu, (kabirlerden) çıkış günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Gerçek şu ki, hayat veren de ölümü getiren de biziz. Sonunda dönüş de yalnız bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O gün, yer onların üstünden yarılıp açılır. Ve onlar kabirlerinden çıkıp süratle koşarlar. İşte bu toplanmadır ve bize göre kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Biz onların, (inkârcıların diriliş konusunda) ne söylediklerini iyi biliriz. Sen onları hiçbir şekilde (inanmaya) zorlayamazsın. Ama sen yine de benim kesin tehdidimden korkanlara Kur`an ile öğüt ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster