1. Kaf. O şerefli Kur’an’a andolsun ki; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar da o kafirler: Bu, şaşılacak bir şey, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı? Bu, uzak bir dönüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Doğrusu Biz; toprağın onlardan neleri eksilttiğini biliyoruz. Katımızda da her şeyi saklayan bir kitab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hayır, onlar; hak kendilerine gelince onu yalanladılar. Şimdi de şaşırmış bir haldedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Üstlerindeki göğe hiç bakmazlar mı? Onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız? Onda hiç bir çatlak da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yeryüzünü de döşedik ve ona sabit dağlar koyduk. Orada her türden güzel çiftler yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah’a yönelen her kula öğüt ve ibret olsun diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gökten bereketli bir su indirdik de onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve birbiri üstüne dizilmiş tomurcuk yüklü yüksek hurma ağaçları. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kullara rızık olması için. Ve onunla ölü bir beldeye can verdik. İşte çıkış da böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud da tekzib etmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ad, Firavun kavmi ve Lut’un kardeşleri de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Eyke’liler ve Tübba kavmi de. Bunların her biri peygamberlerini yalanlamışlardı da tehdidim üzerlerine hak olmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ya Biz ilk yaratışta güçsüz mü düştük? Hayır, onlar yeni bir yaratılıştan şüphe içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun ki; insanı, Biz yarattık ve nefsinin kendisine ne fısıldadığını da biliriz. Biz, ona şah damarından daha yakınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sağında ve solunda onunla beraber oturup amellerini tesbit eden iki de tesbit edici vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O, bir söz atmaya dursun; mutlaka yanında hazır bir gözcü vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ölüm sarhoşluğu gerçekten geldi. İşte bu; senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sur’a üfürülmüştür. İşte bu; geleceği vaadedilen gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Her nefis, yanında bir sürücü ve şahidle gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Andolsun ki; sen, bundan gaflette idin. İşte senin perdeni kaldırdık. Bugün artık görüşün keskindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ona yakın olan dedi ki: İşte yanımda hazır olan şey. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Siz ikiniz, atın cehenneme; her inatçı kafiri; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hayra bütün hızıyla engel olan azgın şüpheciyi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ki o; Allah’tan başka bir ilah edinmiştir. Haydi siz ikiniz, onu en şiddetli azabın içine atın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onun yakın dostu dedi ki: Rabbımız; onu ben azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklıktaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Buyurdu ki: Benim katımda çekişmeyin. Size önceden tehdid göndermiştim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Benim katımda söz değiştirilmez. Ve Ben, kullara asla zulmedici değilim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün cehenneme: Doldun mu? deriz. O da: Daha var mı? der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Cennet de takva sahiplerine yaklaştırılır. Zaten uzakta değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İşte size vaadolunan budur. Ki o; daima Allah’a yönelen ve buyruklarına riayet eden, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Görmediği halde Rahman’dan korkan ve Allah’a yönelik bir kalb ile gelenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Selemetle girin oraya. İşte bu, ebediyet günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada diledikleri onlarındır. Katımızda daha fazlası da var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Biz; onlardan önce, kendilerinden daha kuvvetli olan ve diyar diyar dolaşan nice nesilleri yok etmişizdir. Kurtuluş var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Muhakkak ki bunda; kalbi olan veya hazır bulunup da kulak veren kimseler için elbette bir öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Andolsun ki; Biz, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yarattık. Ve Bize hiç bir yorgunluk da dokunmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ne derlerse sabret sen. Güneşin doğuşundan evvel ve batışından önce Rabbını hamd ile tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Gecenin bir bölümünde ve secdelerinin ardından da O’nu tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Bir münadinin yakın bir yerden çağıracağı güne, kulak ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün; bu sayhayı gerçekten işiteceklerdir. İşte bu, çıkış günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Muhakkak ki öldürecek de, diriltecek de Biziz Biz. Ve dönüş de ancak Bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O gün; yer yarılır, onlar çabucak çıkarlar. İşte bu, Bize göre kolay olan bir haşirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Biz; onların dediklerini çok iyi biliriz. Sen, onların üstünde bir zorba değilsin. Tehdidimden korkacaklara Kur’an’la öğüt ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster