1. Kaf. Şanlı Kur’an hakkı için: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Doğrusu (o Kureyşli) kâfirler, kendilerine içlerinden korkutucu bir peygamber geldiğine şaştılar da şöyle dediler: "- Bu, tuhaf bir şey!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit mi (dirilecekmişiz)? Bu (Peygamberin dediği, imkândan) çok uzak bir dönüştür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Muhakkak ki biz, toprak, onların bedenlerinden neleri yeyip eksilttiğini bilmişizdir. Bizim katımızda (her şeyi) tesbit eden bir kitab (Levh-i Mahfûz) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Doğrusu, kendilerine hak (Kur’an ve Peygamber) gelince yalanladılar da, şimdi muztarıb bir haldedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Öldükten sonra dirilmeyi inkâr eden o kâfirler) üstlerindeki semaya bakmadılar mı ki, biz onu nasıl bina etmişiz ve (yıldızlarla) onu donatmışız da hiç bir gediği yok? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Arzı da bir döşek yapmışız ve oraya sabit dağlar yerleştirmişiz; orada manzarası güzel bir çeşit bitkiden çiftler bitirmişiz... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Bütün bunları, hakka ve hakikata dönen her kul için (Allah’ın kudretini görüp anlamaya) bir ihtar ve ibret dersi olsun diye yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gökten de bereketli bir yağmur indirip onunla bahçeler ve biçilecek ekinler bitirmekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Bir de tomurcukları birbiri üzerine dizilmiş (göğe doğru) uzayan hurma ağaçları... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunlar, kullara rızk içindir. O yağmurla da (bitkileri kurumuş) ölü bir memlekete hayat vermekteyiz; işte (öldükten sonra dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Ey Rasûlüm, senin) kavminden önce de Nuh’un kavmi, Ress’liler (Şuayb’ın kavmi) ve Semûd (Salih’in kavmi) hep tekzib ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Âd da, Firavun (kavmi) da, Lût’un yakınları da, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Eyke’liler de, (Himyer meliki) Tübba’ın kavmi de. Bunların hepsi (kendilerine gönderilen) peygamberleri yalanladılar da benim azabım (haklarında) gerçekleşti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İlk yaratış bizi aciz mi bıraktı (ki, ikinci defa yaratmak bizi aciz bıraksın)? Doğrusu onlar (Kureyş kâfirleri ve diğer münkirler), yeni bir yaratıştan şüphe içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. And olsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler verdiğini de biliriz; biz ona şah damarından daha yakınız (her halinden haberdarız ve her an kudretimiz altındadır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (İnsanoğlunun), biri sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki kâtip meleğin amellerini yazmakta olduklarını hatırla. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O, her ne söz atarsa muhakkak yanında hazır bir gözcü vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bir de ölüm sarhoşluğu (can çekişme) gerçek olarak gelmiştir. (Ey insanoğlu!) işte bu, senin kaçıp durduğun şey!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (İnsanlar öldükten sonra dirilmeleri için) Sûr’a da üfürülmüş olacaktır. İşte bu vakit, azap günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Herkes beraberinde bir sürücü ve bir de şahid (melek) olarak (Rabbi huzuruna) gelmiş bulunacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Allah ona buyurur ki, ey insanoğlu! Dünyada iken) bugünden gaflette idin. Şimdi senden (gaflet) perdeni açtık; artık bugün gözün keskindir, (gerçeği görüyorsun). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Beraberindeki (vazifeli melek) şöyle der: "- Bu yanımdaki hazırdır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Allah şöyle buyurur): "- Atın atın cehenneme, her inatçı kâfiri; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hayra engel olanı, şüpheci zalimi... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bu, o kimsedir ki, Allah ile beraber, başka bir ilâh edinmiştir. Haydin, atın şiddetli azabın (cehennemin) içine." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (Onun dünyadaki) arkadaşı (olan şeytan şöyle) der: "- Ey Rabbimiz! Onu, ben azdırmadım; fakat kendisi uzak bir sapıklık içinde idi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Allah, onlara şöyle) buyurur: "- Huzurumda çekişmeyin; ben size önceden (dünyada) bu azabı bildirmiştim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmeden değilim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün cehenneme: "- Doldun mu?" diyeceğiz. O, "- Daha ziyade var mı?" diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Cennet de takvâ sahiblerine uzak olmıyarak yaklaştırılmış bulunacak... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İşte bu, sizin (dünyada) vaad olunduğunuz şey! Her tevbe eden, Allah’ın emrini gözeten için... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Gaybde, Rahman’a iç saygısı duyan ve halis bir kalb ile gelen kimseler için... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Selâmetle girin oraya (cennete); bu sonsuzluk günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onlara, orada ne dilerlerse var. Katımızda ise ziyade (Allah’ı görmek) var... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onlardan (senin kavminden) önce, biz nice nesilleri helâk ettik ki, onlar senin kavminden daha kuvvetli idiler. Öyle ki, memleketleri delik deşik etmişler, (her tarafı dolaşmışlar, ölümden kurtulmağa çare aramışlardı). Kaçacak bir yer var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Muhakkak ki bu sûrede anılanlarda, aklı olan, yahud kendisi huzurlu bir kalb içinde olduğu halde (nasihatlere) kulak veren kimse için, bir ihtar; (bir ibret dersi) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Celâlim hakkı için, biz göklerle yeri ve aralarındakileri altı günde yarattık, bize bir yorgunluk da dokunmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O halde (Ey Rasûlüm, müşriklerin öldükten sonra dirilmeyi inkâr edişlerine dair) onların lâflarına karşı sabret de, Rabbini güneşin doğuşundan önce (sabah namazında) ve batmadan önce (öğle ile ikindi namazlarında) hamd ile tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bir de gecenin bir kısmında (akşam ve yatsı namazlarında) ve namazların sonlarında O’nu tesbih eyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (Ey Rasûlüm), münadinin yakın bir yerden çağıracağı günkü sözü dinle. (O kıyamet ahvalinden sana ne büyük haberler vereceğiz.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün (Sûr’a ikinci defa üfürülüşte) hak olan sayhayı (çağırmayı, bütün mahlûkat) işitirler. İşte bu, (kıyamette kabirlerden) çıkış günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Şübhesiz ki biz, hem diriltiriz, hem öldürürüz; dönüş de bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O gün yer onlara yarılıb süratle çıkarlar. İşte bu bir haşirdir (insanları bir araya toplamaktır) ki, bize kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Biz, onların (Kureyş kâfirlerinin) neler demekte olduklarını pek alâ biliyoruz. Sen de onlara karşı (imana) zorlayıcı değilsin. O halde sen benim tehdîdlerimden korkacaklara bu Kur’an ile öğüd ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster