1. Kaf.. Çok şerefli saygıya lâyık, hayırlı, bereketli Kur’ân’a and olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) Hayır, içlerinden kendilerine uyarıcı bir peygamberin gelmesine şaştılar da, kâfirler: «Bu şaşılacak şey!» dediler. «Biz öldüğümüz ve toprağa dönüştüğümüz zaman (tekrar dirilecek miyiz) ? Bu, uzak çok uzak bir dönüş!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) Hayır, içlerinden kendilerine uyarıcı bir peygamberin gelmesine şaştılar da, kâfirler: «Bu şaşılacak şey!» dediler. «Biz öldüğümüz ve toprağa dönüştüğümüz zaman (tekrar dirilecek miyiz) ? Bu, uzak çok uzak bir dönüş!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-5) Biz, muhakkak yerin onlardan neyin (çürütüp) eksilttiğini biliriz. Yanımızda (her şeyin yazılı bulunduğu) muhafazalı bir kitap vardır. Hayır, onlar hakk kendilerine gelince yalanladılar. Bu bakımdan onlar, kararsızlık ve perişanlık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-5) Biz, muhakkak yerin onlardan neyin (çürütüp) eksilttiğini biliriz. Yanımızda (her şeyin yazılı bulunduğu) muhafazalı bir kitap vardır. Hayır, onlar hakk kendilerine gelince yalanladılar. Bu bakımdan onlar, kararsızlık ve perişanlık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Onu nasıl kurup meydana getirdik ve (yıldızlarla, sistemlerle) süsledik. Onda hiçbir yarık (dengesizlik, uyumsuzluk) da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yeryüzünü de (nasıl) yaydık, onda sabit büyük dağlar koyup oturttuk ve her güzel türden çift çift bitirdik, (bunlara dikkatle bakmıyorlar mı?). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (Bu eserler ve taşıdığı hikmetli faydalar) Hakk’a yönelip gönül veren her kul için bir gönül gözü, bir hatırlatma ve öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (9-10) Gökten mübarek (feyizli, bereketli) su indirdik de onunla bahçeler, biçilecek taneler; tomurcukları sıra sıra birbiri üstüne gelen yüksek hurma ağaçları yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (9-10) Gökten mübarek (feyizli, bereketli) su indirdik de onunla bahçeler, biçilecek taneler; tomurcukları sıra sıra birbiri üstüne gelen yüksek hurma ağaçları yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kullar için rızıktır (bunlar). Ve biz, o su ile ölü bir beldeyi dirilttik. İşte (dirilip toprak altından da) çıkmak böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (12-13) Onlardan önce Nûh kavmi, Ressli’ler, Semûd, Âd, Fir’avn ve Lût’un kardeşleri, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (12-13) Onlardan önce Nûh kavmi, Ressli’ler, Semûd, Âd, Fir’avn ve Lût’un kardeşleri, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Eykeli’ler, Tubba’ kavmi de (gönderilen peygamberleri) yalanladılar. Evet bunların her biri, peygamberleri yalanladılar. Böylece tehdidimi hakketmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İlk yaratmak ile yorulduk mu ? Hayır, onlar yeniden yaratılma hususunu karıştırıp şüphe içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. And olsun ki, insanı yarattık ve nefsinin ona ne gibi vesveseler verdiğini biliriz. Ve biz, ona şah damarından daha yakınızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hani sağında ve solunda oturan denetleyici ve tesbit edip yazıcı iki melek vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ağzından ne gibi bir söz çıkarsa mutlaka yanında onu görüp gözeten bir gözcü vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ölümün kendinden geçirme sıkıntısı gerçekten gelince, ona : İşte bu senin ürküp korktuğun şeydir, denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sûr’a üfürülecek. Bu, va’dedilen gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Her canlı, beraberinde bir sürücü, bir de şâhid ile gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. And olsun ki, sen bundan (bu günden) habersizdin. Artık senden perdeyi kaldırıverdik; o nedenle bugün gözün oldukça keskindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Beraberindeki arkadaşı (onu sevketmekle görevli melek), «işte bu (onun amelini yansıtan defter) yanımda hazırdır,» der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (24-25-26) Atın Cehennem’e her inâdçı nankör kâfiri, hayra engel olan saldırgan şüpheciyi; Allah ile beraber başka tanrı edineni atın şiddetli azaba. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (24-25-26) Atın Cehennem’e her inâdçı nankör kâfiri, hayra engel olan saldırgan şüpheciyi; Allah ile beraber başka tanrı edineni atın şiddetli azaba. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (24-25-26) Atın Cehennem’e her inâdçı nankör kâfiri, hayra engel olan saldırgan şüpheciyi; Allah ile beraber başka tanrı edineni atın şiddetli azaba. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Yandaşı (olan şeytan, sapık inkarcı, şekillendirilmiş put): «Ey Rabbimiz! Ben bunu azdırmadım, ama o, uzak bir sapıklık ve şaşkınlık içinde idi,» (der). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Allah: «Benim huzurumda çekişip tartışmayın. Size daha önce uyarımı göndermiştim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Benim yanımda söz değişmez ve ben, kullarıma zulmedici de değilim,» buyurur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün Cehennem’e, «doldun mu ?» diyeceğiz. O, «daha fazlası var mı ?» diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Cennet ise, (Allah’tan saygı ile) korkup (fenalıklardan) sakınanlar için yaklaştırılmıştır; uzak değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (32-33) İşte bu, size va’dolunandır. Allah’a yönelip gönül veren, (ilâhî sınırları) koruyan, gıyabında Rahmân’dan saygı ile korkan ve Allah’a yönelen bir kalb ile gelen (her insana söz verilen Cennet’tir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (32-33) İşte bu, size va’dolunandır. Allah’a yönelip gönül veren, (ilâhî sınırları) koruyan, gıyabında Rahmân’dan saygı ile korkan ve Allah’a yönelen bir kalb ile gelen (her insana söz verilen Cennet’tir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Oraya selâmetle girin. İşte bu, sonsuzluk günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada onlar için diledikleri her şey var ve yanımızda fazlası da mevcuttur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Bu küfre sapanlardan önce nice kuşakları yok ettik ki onlar, bunlardan daha güçlü, daha çetin, vurup kırıcı, tutup yıkıcı idiler. Şehirlerde delikler, sığınaklar meydana getirmişlerdi. Var mı bir kaçıp kurtulacak yer? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Şüphesiz ki bunda kalbi olana veya hazır bulunduğu halde kulak verip dinleyene hatırlatma ve öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. And olsun ki gökleri, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri altı gün (devir)de yarattık. Bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O halde onların (o inkarcı sapıkların) dediklerine karşı sabırlı ol ve Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini hamd ile tesbîh et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından O’nu tesbîh et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Çağrıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün, o haykırışı hakkıyle işitirler. İşte o gün (kabirlerden) çıkış günüdür Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Şüphesiz ki biz, evet biz diriltiriz, öldürürüz ve dönüş ancak bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O gün ki, yer onlardan yarılıp ayrılır da (onlar da dirilip çıkarlar ve) sür’atle koşarlar. İşte bize göre çok kolay bir toplanmayı sağlamadır bu.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Biz, onların neler söylediklerini biliriz. Sen, onlar üzerinde zorbalık yapan değilsin. Tehdîdimden korkanlara Kur’ân ile öğüt ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster