1. Ey İman edenler! Benim düşmanım ve sizinde düşmanınız olanların koruması altına girmeyin. Onlar size Allah dan geleni (Kur’an’ı) inkar etmişler, Rabbiniz Allah’a inanıyorsunuz diye, elçiyi ve sizi yurtlarınızdan çıkardıkları halde, siz onlara sevgi gösteriyorsunuz ve benim yolumda, benim rızamı kazanmak için savaşa çıktığınızda da, onlara olan sevginizden dolayı (savaş) sırlarını veriyorsunuz. Ben sizin içinizde gizlediklerinizi de, açıkça yaptıklarınızı da bilirim. Sizden kim bundan böyle o hatayı yaparsa, çok uzak bir sapıklığın içine düşmüş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Eğer onlar sizi yakalamış olsalardı, size düşman olur, elleriyle size yapabildiklerinin en kötüsünü ve dilleriyle en çirkin şeyleri söylerler ve doğruları inkâr etmenizi isterlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Akrabalarınızın veya evlatlarınızın size hiçbir faydası olmaz. Zaten kıyamet günü Allah aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gerçekten İbrahim’de ve ona uyanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Onlar kendi toplumlarına şöyle seslenmişlerdi: "Kesinlikle biz sizden de Allah’tan başka bütün o taptıklarınızdan da uzağız. Sizin inandığınız her şeyi reddediyoruz. Sizinle bizim aramızda, tek Allah’a inanacağınız zamana kadar sürecek bir düşmanlık ve nefret vardır!" Yalnız İbrahim’in, (henüz men edilmemişken) babasına: "Senin için mutlaka bağışlanma dileyeceğim. Fakat Allah’tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez!" sözü başka. Onlar şöyle dediler: "Ey Rabbimiz! Ancak sana güvenip dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "Ey Rabbimiz! Doğruları inkar edenler için, bizi imtihan vesilesi etme, bizi bağışla. Rabbimiz sen çok güçlü olan ve her şeyin hükmünü verensin" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman kimseler için İbrahim ve onunla beraber olanlarda sizin için güzel örnekler vardır. Kim yüz çevirirse, Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve övgüye layık olan tek varlıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah’ın sizinle kendilerine düşmanlık yaptıklarınızın arasını, sevgiye döndürmesi umulur. Allah’ın bunu yapmaya gücü yeter. Allah bağışlayıcı ve merhametli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah size, sizinle dininize karşı savaşmayanlara ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilikler yapmanızı ve adaletli davranmanızı yasaklamıyor. Allah adaletli davrananları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ancak Allah size, sizin dininizle savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve sizi çıkaranlara destek verip arka çıkanları, sahiplenip korumaları altına girmenizi (veli edinmenizi) yasaklıyor. Kim onları korunmacı (veli) edinirse İşte onlar zulüm yapanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ey İman edenler! İnanmış hicret eden kadınlar size geldiklerinde, onları imtihan edin. Allah onların imanlarını en iyi bilendir. Eğer gerçekten onların iman ettiklerini anlamışsanız, onları inkârcılara geri vermeyin. O inanan kadınlar onlara helal, inkar eden erkeklerde, inanan kadınlara helal değildir. Kadınları için harcadıklarını inkarcılara verin. Bundan sonra o kadınlarla evlilik sözleşmesi içerisinde ücretlerini verip evlenmenizde sakınca yoktur. İnkarcılara sığınan kadınları (nikahlarınızda) tutmayın ve onlardan harcadıklarınızı isteyin. Onlarda size sığınan kadınlara harcadıklarını istesinler. Bu Allah’ın koyduğu hükümdür. Aranızda hükmü Allah verir. Allah her şeyi bilen ve her şeyin hükmünü verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnkarcılara giden eşlerinizden size bir şey kalmışsa, bir zaman geçirdikten sonra, (içinizden) eşleri inkarcılara gitmiş erkeklere, giden kadınlarına harcadıklarının mislini onlara verin. Kesinlikle inanmış olduğunuz Allah dan da korunun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ey Haberci (peygamber)! İnanan kadınlar, Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayacaklarına, hırsızlık yapmayacaklarına, zina etmeyeceklerine, çocuklarını öldürmeyeceklerine, kendi kendilerine uydurduklarıyla bir başkasına iftira atmayacaklarına ve iyi ve faydalı emirlere isyan etmeyeceklerine dair, seninle sözleşme yapmaya gelirlerse, onlarla sözleşme yap ve onlar için Allah dan bağışlanma dile. Şüphesiz ki Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ey İman edenler! Allah’ın üzerlerine öfke yağdırdığı bir topluluğa sığınıp, korumalarına girmeyin. Onlar tamamen ahiret hayatından, nasıl ki doğruları inkar edenler, ölüp de kabre koyulanlardan (Bundan sonra tekrar bir daha kendilerine dönmeyeceklerinden) ümitlerini kestikleri gibi, ümitlerini kesmişlerdir Mealleri Kıyasla Sayfada Göster