1. Göklerde ve yerde olanlar Allah’ı yücelterek tesbih ederler. O, en güçlü olan ve her şeyin hükmünü verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey İman edenler! Yapamayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yapamayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah’ın katında büyük bir öfkeye sebep olmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah, kendi yolunda mücadele edenlerin (düşmanın karşısında) binanın tuğlaları gibi sağlam ve güçlü duranlarını sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Musa kavmine "Siz, benim size gönderdiği Allah’ın elçisi olduğumu kesin olarak bildiğiniz halde, niçin beni üzüp duruyorsunuz? Diye sordu. (Musa’nın kavmi) Saptıklarında, Allah da onların kalplerini saptırdı. Allah yoldan çıkmış bir topluluğu doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Meryem’in oğlu İsa "Ey İsrail oğulları! Ben, Allah’ın size gönderdiği benden önceki Tevrat’ın doğruluğunu tasdik eden ve benden sonra gelecek, ismi Ahmet olan bir elçiyi müjdeleyen Allah’ın elçisiyim. Elçi açıklayıcı ayetleri onlara getirdiğinde "Bu apaçık sihirdir" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah’ın ayetlerine teslim olmaya çağrıldığı halde, Allah adına yalan uydurandan daha zalim kim vardır. Allah haksızlık (zulüm) yapan bir toplumu doğru yola eriştirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ağızlarıyla Allah’ın nurunu (dinini) söndürmeye çalışıyorlar. Halbuki Allah nurunu (dinini), inkar edenler hoş görmeseler de, tamamlayıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O Allah, ortak koşanlar istemeseler de, elçisini hidayet rehberi (Kur’an) ve Hak din ile, diğer bütün batıl dinlere galebe çalsın diye gönderendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ey İman edenler! Acıklı bir azaptan sizi kurtaracak bir alış verişi, size göstereyim mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah’a ve O nun elçisine inanırsanız ve Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla savaşırsanız, eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (O zaman Allah) Günahlarınızı size bağışlar, altlarından ırmakların aktığı cennetlere koyar ki, o adn cennetlerinde tertemiz evler var. İşte büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Diğer seveceğiniz bir şey daha, Allah dan yardım ve yakın bir zamanda zafer var. İnananları müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey İman edenler! Meryem’in oğlu İsa’nın havarilere dediği gibi "Allah’a götürecek yolda bana kim yardımcı olur?" deyince havariler "Biz Allah’ın yardımcılarıyız" demişlerdi. Arkasından İsrail oğullarından bir taife iman etmiş, bir taife de inkar etmişlerdi. Allah da, düşmanlarına karşı iman edenleri desteklemiş ve onlarda galip gelenlerden olmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster