1. Göklerde ve yerde olan her şey, bütün mülkün sahibi, kendisinden başka kutsal olmayan, en güçlü ve her şeyin hükmünü veren Allah’ı yüceltirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ümmi bir topluma kendi içlerinden bir elçi gönderen de O dur. O elçi onlara Allah’ın ayetlerini okuyup, onları tertemiz yapıyor, onlara kitabı ve kitabın içindeki hükümleri öğretiyor. Hâlbuki onlar, elçi gönderilmeden önce açık bir sapıklık içinde olan bir toplumdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Henüz onlara katılmamış başka toplumlara da ( (o elçiyi) göndermiştir. O güçlü ve hüküm verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bu (elçilik görevi) Allah’ın bir lütfu dur. Onu dilediği kimseye verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Tevrat’ı yüklenenlerin, sonra o yükü taşımayanların misali, büyük kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ın ayetlerini yalanlayan bir toplumun misali ne kadar kötüdür. Allah haksızlık yapan toplumları doğru yola ulaştırmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Deki "Ey Yahudi olanlar! Eğer doğruyu söylüyor ve siz diğer insanlardan daha çok Allah’a yakın olduğunuzu iddia ediyorsanız, o zaman ölümü isteyin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendi elleriyle kazandıklarından dolayı, hiçbir zaman ölümü istemezler. Allah zulmedenleri en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Deki "Kendisinden kaçtığınız ölüm, mutlaka size gelecektir. Sonra gizli ve açıkta olanları bilen Allah’ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey İman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı zaman, alış verişi bırakın ve Allah’ı anmak için koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Namazı kıldığınızda Allah’ın lütfundan rızkınızı aramak için, yeryüzüne dağılın ve Allah’ı çokça hatırlayın ki, böylece kurtuluşa erişebilesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bir ticaret veyahut bir eğlence görseler, seni ayakta bırakarak hemen oraya koşarlar. Onlara deki "Allah’ın yanında olanlar, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster