يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-’aziyzilhakiymi.
Kelime
Anlamı
Kökü
يُسَبِّحُ
tesbih etmektedir
لِلَّهِ
Allah’ı
مَا
ne varsa
فِي
السَّمَاوَاتِ
göklerde
وَمَا
ve ne varsa
فِي
الْأَرْضِ
yerde
الْمَلِكِ
padişah
الْقُدُّوسِ
mukaddes
الْعَزِيزِ
aziz
الْحَكِيمِ
hakim

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Tenzîh eder ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde; her şeye sâhip ve mutasarrıf olan, ayıplardan ve noksanlardan arı bulunan üstün, hüküm ve hikmet sâhibi Allah’ı.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Göklerde ve yerde olan herşey, herşeye sahip olan, ayıp ve noksanlıklardan uzak olan, mağlup olmayan güce sahip ve yaptığı herşeyi yerli yerince yapan, Allah’ın sınırsız şanını yüceltmektedir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, azîz ve hakîm olan Allah’ı tesbih eder.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Semâlarda ve arzda her ne varsa; Melik, Kuddûs, Aziyz ve Hakiym olan (dilediği mânâları açığa çıkarması için onları yaratan) Allâh’ı (işlevleriyle) tespih etmedeler!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Göklerde ve yerde ne varsa mülkün sahibi, kutlu, yüce ve hikmet sahibi Allah’ı tesbih etmektedir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Göklerde ve yerde olanların tümü, Melik; Kuddüs; Aziz; Hakim olan Allah’ı tesbih eder.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ı tesbih eder. O, öyle bir Melik ki, Kuddüs’dür= her noksan şeyden münezzehtir, Azîz’dir= her şeye galibdir, Hakîm’dir= bütün işlerinde hikmet sahibidir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, kutsal kurtuluşun tek kaynağı, kudret ve hikmet sahibi Allah`ı tesbih ediyor/anıyor.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Goklerde olanlar ve yerde bulunanlar, hukumran, cok kutsal, guclu ve Hakim olan Allah’i tesbih ederler.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Göklerdekiler ve yerdekiler, mülk ü saltanat sahibi O çok mukaddes, çok üstün hikmet sahibi Allah’ı tesbîh ederler.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Göklerde ve yerde olan her şey, mülkün sahibi, eksiklikten/noksanlıktan uzak, aziz ve hâkim olan Allah`ın sınırsız şanını yüceltmektedir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah’ı tespih eder.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, azîz ve hakîm olan Allah’ı tesbih eder.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi ALLAH’ı yüceltir. O Egemendir, En Kutsaldır, Üstündür, Bilgedir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Göklerde ve yerde olanların hepsi padişah, mukaddes, azîz ve hakîm olan Allah’ı tesbih etmektedir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Göklerde ve yerde olanların hepsi mülkün sahibi, mukaddes, aziz, hakim olan Allah’ı tesbih eder.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Göklerde ve yerde olanların tümü, Melik, Kuddüs, Aziz, Hakim olan Tanrı’yı tesbih eder.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Göklerde ve yerde olan her şey, Melik, Kuddüs, Aziz, Hakim olan Allah’ı tesbih eder.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Göklerde ne var, yerde ne varsa (hepsi) O mülk-ü melekûtun eşsiz hükümrânı, noksaanı mucib herşeyden pâk ve münezzeh, gaalib-i mutlak, yegâne hukûm ve hikmet saahibi Allâhı tesbîh (ve tenzîh) etmekdedir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Göklerde olan ve yerde bulunanlar, Melik (mülkünde istediği gibi tasarruf eden), Kuddûs (bütün noksanlıklardan münezzeh olan), Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Hakîm(her işi hikmetli olan) Allah`ı tesbîh eder.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Göklerde ne var, yerde ne varsa; hepsi Melik, Kuddüs, Aziz, Hakim’i tesbih eder.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Göklerde ve yerde olan her şey, bütün mülkün sahibi, kendisinden başka kutsal olmayan, en güçlü ve her şeyin hükmünü veren Allah’ı yüceltirler.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Göklerde ve yerde olanlar, Allah’ı tespih eder ki; (O) Mâlik’tir (mülkün sahibidir), Kuddüs’tür (mukaddestir), Azîz’dir (üstündür), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa hepsi kâinatın gerçek hükümdarı, her noksandan münezzeh, çok güçlü ve hikmet sahibi olan Allah’ı tesbih eder.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Göklerde ve yerde olan her şey, Mülkün Sahibi, Mukaddes, Kudret ve Hikmet Sahibi Allah’ın sınırsız şanını yüceltmektedir.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Göklerde olanlar da, yerde olanlar da mutlak otorite sahibi, mukaddes, her işinde mükemmel ve her hükmünde tam isabet sahibi Allah için hareket ederler.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Melik, Kuddûs, Azîz, Hakim olan Allah için göklerde ne varsa ve yerde ne varsa tesbihte bulunur.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Göklerde ve yerde olanların hepsi; mülkün sahibi, mukaddes, Azîz, Hakîm olan Allah’ı tesbih ederler.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Göklerdeki ve yerdeki herşey; mülkün sahibi (kainatın imparatoru), mukaddes (kendisine asla zarar verilemeyen), mutlak güç sahibi, hüküm (emir, yasak ve serbestlik bildiren) ve hikmet sahibi olan (kullarına faydalıyı emreden, zararlıyı yasak eden) Allah’a boyun eğer.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Göklerde ve yerde olanların hepsi mülkün sahibi, mukaddes, aziz, hakim olan Allah’ı tesbih eder.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi melik (kâinatın gerçek hükümdarı), kuddûs (çok yüce, her noksandan münezzeh) azîz ve hakîm olan Allah’ı tesbih ve tenzih eder.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Göklerde ve yerde bulunanların hepsi pâdişâh, mukaddes, aziz, hakim olan Allâh’ı tesbih etmektedir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Göklerde ve yerde ne varsa; hükümran, kuddüs, güçlü ve hakim olan Allah’ı takdis ederler.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Göklerde ve yerde olanların tümü, Melik; Kuddüs; Aziz; Hakim olan Allah’ı tesbih etmektedir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Göklerdekiler ve yerdekiler o Melik, o Kuddûs, o Azîz, o Hakîm Allah’ı tespih ediyor.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Whatever is in the heavens and on earth, doth declare the Praises and Glory of Allah,- the Sovereign, the Holy One, the Exalted in Might, the Wise.