1. Göklerde ve yerde ne varsa; hükümran, kuddüs, güçlü ve hakim olan Allah’ı takdis ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ümmiler içinde, onlara ayetleri okuyan, onları arındıran, onlara kitabı ve hikmeti öğreten, kendilerinden birini elçi gönderen O’dur. Onlar daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Henüz, onlara katılmamış olan diğerlerine de.. Aziz ve hakim olan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bu, Allah’ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah büyük lütuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Tevrat’la yükümlü tutulup ta daha sonra taşımayanların örneği, kitap yüklü eşeğe benzer. Allah’ın ayetlerini uygulamayan bir toplumun hali ne kötüdür. Allah zalim topluma yol göstermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. De ki: -Ey Yahudiler, insanları bir yana bırakarak, sadece sizin, Allah’ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız; haydi, doğru söylüyorsanız, ölmeyi arzulayın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Elleriyle işledikleri yüzünden onu hiç arzu etmezler. Allah, zalimleri bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. De ki: -Kendisinden kaçtığınız ölüm, sizi mutlaka bulacaktır. Sonra da gizli ve açığı bilene döndürüleceksiniz, O da size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağırıldığınız zaman, alışverişi bırakıp Allah’ın zikrine koşun! Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Namaz kılındığı zaman da yeryüzüne dağılın ve Allah’ın rızkını arayın, Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa erebilesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bir ticaret ve eğlence görünce, seni ayakta bırakıp, ona yöneldiler. De ki: -Allah indindekiler eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster