1. Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ı tesbih eder. O, güçlüdür, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. -Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi ne diye söylersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yapamayacağınız bir şeyi söylemek Allah katında nefret edilen bir şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Şüphesiz ki Allah, kendi yolunda, tuğlaları birbirine kenetlenmiş binalar gibi saf halinde savaşanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hani Musa, kavmine: -Ey kavmim, benim Allah’ın size gönderdiği elçisi olduğumu iyi bildiğiniz halde ne diye beni üzüyorsunuz? demişti. Onlar sapınca, Allah da onların kalplerini eğriltmişti. Allah, fasık kavme yol göstermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hani Meryem’in oğlu İsa: -Ey İsrailoğulları, Ben Tevrat’ı tasdik eden, benden sonra gelecek Ahmet adındaki Peygamberi müjdeleyen Allah’ın size gönderdiği elçiyim, demişti. Onlara, belgelerle gelince: -Bu, apaçık bir büyüdür, demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İslama davet edildiği halde, Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalim topluma yol göstermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Kafirlerin hoşuna gitmese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O’dur Peygamberini kılavuz ve hak din ile bütün dinlere üstün gelsin diye gönderen! Müşriklerin hoşuna gitmese de.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. -Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah’a ve Peygamberine iman ederseniz, Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihat ederseniz! İşte bu, eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O, sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi alt tarafından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sevdiğiniz diğer bir şey, Allah’tan bir zafer/yardım ve yakın bir fetihtir. Müminlere müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey iman edenler! Allah yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa’nın Havarilere dediği gibi: -Allah yolunda yardımcılarım kimdir? Havariler dedi ki: -Biz, Allah yardımcılarıyız! İsrailoğulları’ndan da bir grup inanmış, bir grup da inkar etmişti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik, Onlar da üstün geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster