1. Göklerde ve yerde ne varsa mülkün sahibi, kutlu, yüce ve hikmet sahibi Allah’ı tesbih etmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O, ümmiler içinde kendilerinden, onlara ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara Kitab’ı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Henüz onlara katılmamış olan diğerlerine de. O yücedir, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bu Allah’ın dilediğine verdiği lütfudur. Allah büyük lütuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayanların (onun hükümlerine göre hareket etmeyenlerin) durumu kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ın ayetlerini yalanlayan topluluğun durumu ne kötüdür! Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. ’Ey yahudi olanlar! Siz (diğer) insanlardan ayrı olarak yalnız kendinizin Allah’ın dostları olduğunuzu sanıyorsanız eğer doğru sözlüler iseniz ölümü dileyin.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ama onlar ellerinin öne sürdüğü (günahlar) dolayısıyla bunu asla dilemezler. Allah zalimleri bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ’Kendisinden kaçtığınız o ölüm, mutlaka size gelip çatacaktır. Sonra gizli olanı da açık olanı da bilene döndürülürsünüz; O size yapmakta olduklarınızı bildirir’. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığında Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Namaz kılındığında artık yeryüzüne dağılın Allah’ın lütfundan isteyin ve Allah’ı çokça anın ki kurtuluşa eresiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ’Allah katında olan eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster