1. ’Şahitlik ederiz ki, sen muhakkak Allah’ın peygamberisin’ derler. Allah senin muhakkak kendi peygamberi olduğunu bilir. Bununla beraber Allah münâfıkların kesin yalancı olduklarına şahitlik eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yeminlerini bir kalkan edindiler de böylece Allah’ın yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları gerçekten ne kadar kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bu onların iman edip sonra inkâr etmeleri dolayısıyladır. Bu yüzden kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar anlamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onları gördüğünde cüsseleri hoşuna gider. Konuştuklarında sözlerini dinlersin. Onlar adeta sıralanmış kütükler gibidirler. Her bağırtıyı aleyhlerine sanarlar. Onlar düşmandır, onlardan sakın. Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan) uzaklaştırılıyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. ’Gelin, Allah’ın Peygamberi sizin için bağışlanma dilesin’ dendiğinde başlarını çevirirler ve onların büyüklük taslayarak yüz çevirdiklerini görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de, onlar için birdir. Allah onları bağışlamayacaktır. Doğrusu Allah fasıklar topluluğunu doğru yola eriştirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. ’Allah’ın Peygamberi’nin yanında bulunanlara harcamada (infakta) bulunmayın ki dağılıp gitsinler’ diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah’ındır ama münâfıklar anlamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ’Andolsun ki, eğer Medine’ye dönersek en yüce olan en aşağı olanı oradan çıkaracaktır.’ Oysa yücelik Allah’a, Peygamber’ine ve mü’minlere aittir. Ama münâfıklar bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ’Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de, sadaka versem ve salihlerden olsam’ demeden önce size rızık olarak verdiklerimizden hayır yolunda harcayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah, eceli geldiğinde hiçbir canı geciktirmez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster