1. Göklerde olan ve yerde bulunanlar, Melik (mülkünde istediği gibi tasarruf eden), Kuddûs (bütün noksanlıklardan münezzeh olan), Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Hakîm(her işi hikmetli olan) Allah`ı tesbîh eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O (Allah), ümmîler (Arablar) içinde, kendilerinden bir peygamber gönderendir; (o peygamber) onlara O`nun âyetlerini okuyor, onları (günahlardan) temizliyor ve onlara kitâbı ve hikmeti öğretiyor. Hâlbuki (onlar) daha önce gerçekten apaçık bir dalâlet içinde idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hem (o peygamber) onlardan (Arablardan) başkalarına (da bütün cin ve insanlara peygamber olarak gönderilmiştir) ki (onlar) henüz kendilerine kavuşmamışlardır. O, Azîz(kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bu (peygamberlik vazîfesi) Allah`ın ihsânıdır; onu dilediğine verir. Çünki Allah, pek büyük lütuf sâhibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Kendilerine) Tevrât yükletilip de sonra onu taşımayan (içindeki hükümlerle amel etmeyen) kimselerin misâli, (sırtında) kitablar taşıyan eşeğin misâli gibidir! Allah`ın âyetlerini yalanlayan kavmin misâli, ne kötüdür! Hâlbuki Allah, o zâlimler topluluğunu (küfürlerindekiısrarları yüzünden) hidâyete erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. De ki: `Ey yahudi olanlar! Doğrusu (siz, diğer) insanlardan ayrı olarak, sâdecekendinizin, Allah`ın dostları olduğunuzu zannediyorsanız (ve) eğer (bu iddiânızda) doğru kimseler iseniz, haydi ölümü temennî edin!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hâlbuki ellerinin takdîm ettiği (işlediği günahlar) yüzünden onu ebediyen temennî edemezler. Allah ise, o zâlimleri hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. De ki: `Doğrusu kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, sonunda mutlaka o, sizi bulucudur; sonra gizli olanı da görüneni de hakkıyla bilene (Allah`a) döndürüleceksiniz; artık (O), size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey îmân edenler! Cum`a günü namaz için seslenildiği (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah`ın zikrine koşun ve alış-verişi bırakın! Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Nihâyet namaz bitince, artık yeryüzünde dağılın ve Allah`ın lütfundan (rızkınızı)arayın ve Allah`ı çok zikredin; tâ ki kurtuluşa eresiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Böyle iken (bir kısmı), bir ticâret veya bir eğlence gördüklerinde, ona akın ettiler ve seni ayakta (hutbede) bıraktılar. De ki: `Allah`ın katında bulunan (mükâfât, dünyaya âid)eğlenceden de ticâretten de hayırlıdır. Çünki Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster