1. (Ey Resûlüm!) Münâfikun (o münâfıklar) sana geldikleri zaman: `Şâhidlik ederiz ki, muhakkak sen, gerçekten Allah`ın Resûlüsün!` dediler. Allah da biliyor ki, şübhesiz sen, elbette (Allah`ın) peygamberisin! Bununla berâber Allah şâhidlik eder ki, doğrusu münâfıklar gerçekten yalancıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Müslüman olduklarına dâir) yeminlerini bir kalkan edindiler de (insanları) Allah yolundan alıkoydular. Muhakkak ki onların yapmakta oldukları şey, ne kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bu, şübhesiz onların îmân edip sonra inkâr etmeleri yüzündendir; bunun üzerine kalbleri mühürlenmiştir; artık onlar (hakkı) anlamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onları gördüğünde cüsseleri hoşuna gider. Ve konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Sanki onlar (duvara) dayanmış keresteler gibidirler! Her (kuvvetli) sesi (nifaklarından dolayı)aleyhlerinde sanırlar. Onlar düşmandır; artık onlardan sakın! Allah onları kahretsin! (Haktan)nasıl çevriliyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hem onlara (o münâfıklara): `Gelin! Allah`ın Resûlü sizin için mağfiret dilesin!` denildiği zaman, başlarını çevirirler. Ve (sen) onları görürsün ki, kendileri büyüklük taslayan kimseler olarak yüz çeviriyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kendileri için mağfiret dilesen de, onlara mağfiret dilemesen de onlar için birdir. Allah onları aslâ bağışlamayacaktır. Şübhesiz ki Allah, o fâsıklar topluluğunu (küfürlerindeki ısrarları sebebiyle) hidâyete erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar öyle kimselerdir ki: `Allah`ın Resûlünün yanında bulunanlara (fakir Muhâcirlere) bir şey vermeyin ki, dağılıp gitsinler!` diyorlar. Hâlbuki göklerin ve yerin hazîneleri Allah`ındır; fakat münâfıklar anlamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (O münâfıklar) diyorlar ki: `Yemîn olsun eğer Medîne`ye dönersek, en azîz olan, en zelîl olanı muhakkak oradan çıkaracaktır!` Hâlbuki izzet (şeref ve üstünlük) Allah`ındır! Hem peygamberinin ve mü`minlerindir! Fakat münâfıklar bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey îmân edenler! Mallarınız ve evlâdlarınız, sizi Allah`ın zikrinden alıkoymasın! Kim bunu yaparsa, işte onlar hüsrâna uğrayanların ta kendileridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Birinize ölüm gelip de: `Rabbim! Beni (ecelimi) yakın bir vakte (kadar) erteleseydin de sadaka verip sâlih kimselerden olsaydım!` demesinden önce, sizi rızıklandırdığımız şeylerden (Allah yolunda) sarf edin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Çünki Allah, bir kimseyi eceli geldiği zaman aslâ ertelemez. Ve Allah, ne yaparsanız hakkıyla haberdar olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster