1. Tenzîh eder ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde; her şeye sâhip ve mutasarrıf olan, ayıplardan ve noksanlardan arı bulunan üstün, hüküm ve hikmet sâhibi Allah’ı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O, bir mâbuttur ki Mekkeliler içinden, kendi cinslerinden bir peygamber göndermiştir; onlara âyetlerini okumaktadır ve onları tertemiz bir hale getirmektedir ve onlara kitabı ve şerîatlerin hikmetlerini öğretmektedir ve bundan önce onlar, elbette apaçık bir sapıklık içindeydiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve onlardan başkalarına ki henüz onlara katılmamışlardır ve odur üstün olan hüküm ve hikmet sâhibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bu, Allah’ın lütufudur, ihsânıdır, dilediğine verir onu ve Allah, pek büyük bir lütuf ve ihsân sâhibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kendilerine Tevrat yüklenenler, sonra da onunla amel etmeyenler, eşşeğe benzerler ki koca koca kitaplar taşımada; Allah’ın delillerini yalanlayan topluluğa getirilen örnek, ne de kötü bir örnek ve Allah, zâlim topluluğu doğru yola sevketmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. De ki: Ey Yahûdi olanlar, eğer gerçekten de öbür insanlar hâriç, kendinizi, Allah’ın dostları sanıyorsanız, sözünüz doğruysa isteyin ölümü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve ebedîyen istiyemezler onu, elleriyle hazırladıkları şeyler yüzünden ve Allah, zâlimleri bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. De ki: Gerçekten de ondan kaçıp durduğunuz ölüm yok mu; hiç şüphe yok ki size ulaşacaktır o da sonra gizliyi de, görüneni de bilen mâbudun tapısına götürüleceksiniz, derken size, bütün yaptıklarınızı haber verecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey inananlar cumâ günü namaz için nidâ edilince size, hemen Allah’ı anmaya koşun ve bırakın alışverişi; bu, daha da hayırlıdır size bilirseniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Namazı kıldınız mı da artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lûtfunu, ihsânını arayın ve çok anın Allah’ı da kurtulup murâda erin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve onlar, bir alışveriş yahut eğlence görünce ona gidip dağıldılar ve seni ayakta bıraktılar; de ki: Allah’ın katındaki daha da hayırlıdır alışverişten ve eğlenceden ve Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster