1. Tenzîh eder Allah’ı, ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve odur üstün, hüküm ve hikmet sâhibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey inananlar, ne diye yapmayacağınız şeyi söylersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Allah katında en nefret edilen şey, yapmayacağınız şeyi söylemenizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Şüphe yok ki Allah, kendi yolunda, yan yana, kurşunla kenetlenip kurulmuş bir duvar gibi saf kurarak savaşanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve an o zamânı ki hani Mûsâ, kavmine, ey kavmim demişti, ne diye beni incitirsiniz ve gerçekten de bilirsiniz ki ben, şüphe yok ki Allah’ın gönderdiği peygamberim size; derken onlar, eğrilince Allah da gönüllerini gerçekten bâtıla meylettirdi ve Allah, buyruktan çıkan topluluğu doğru yola sevketmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve an o zamân ki hani Meryem oğlu İsâ, ey İsrailoğulları demişti, şüphe yok ki ben, size, elimdeki Tevrât’ı gerçekleyen ve benden sonra gelecek ve adı Ahmed olacak bir peygamberi müjdeleyen Allah elçisiyim; fakat o, onlara, apaçık delillerle gelince bu dediler, apaçık bir büyü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve Müslümanlığa çağrıldığı halde yalan yere Allah’a iftirâ edenden daha zâlim kimdir ki? Ve Allah, zâlim topluluğu doğru yola sevketmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah nûrunu, ağızlarıyla üfleyip söndürmek isterler ve Allah’sa nûrunu tamamlayacak, kuvvetlendirecektir ve isterse kâfirlerin zoruna gitsin, istemesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O, bir mâbuttur ki Peygamberini, müşrikleri istemese de dini, bütün dinlere üst olsun diye doğru yolla ve gerçek dinle göndermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ey inananlar, size bir alışveriş haber vereyim mi ki elemli azaptan kurtarsın sizi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnanırsanız Allah’a ve Peygamberine ve savaşırsanız Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla; işte bu, bilseniz, size daha da hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Suçlarınızı örter ve sizi, kıyılarından ırmaklar akan cennetlere ve ebedî Adn cennetlerinde tertemiz evlere sokar; bu, pek büyük bir kurtuluş, kutluluk ve murâda eriştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve başka bir şey daha var ki seversiniz: Yardım ve zafer Allah’tan ve pek yakın bir fetih; ve müjdele inananları. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey inananlar, Allah’ın yardımcıları olun, nitekim Meryem oğlu İsâ da Havâriyyûn’a, Allah yolunda yardımcılarım kimdir demişti, Havâriyyûn, biziz Allah’ın yardımcıları demişlerdi; derken İsrailoğullarından bir bölük inanmıştı, bir bölük de kâfir olmuştu; derken biz, inananları, düşmanlarına karşı kuvvetlendirmiştik de üst gelmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster