1. Göklerde ve yerde olanların hepsi mülkün sahibi, mukaddes, aziz, hakim olan Allah’ı tesbih eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ümmiler arasından kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen Allah’tır. Halbuki onlar daha önceleri apaçık bir sapıklık içindeydiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bu peygamberi, yine onlardan olup henüz kendilerine yetişmemiş bulunan başka insanlara da gönderdik. O Azizdir, Hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bu Allah’ın dilediğine verdiği lütuftur. Allah büyük lütuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kendilerine Tevrat öğretildiği halde, onun gereğini yapmayanların durumu, sırtına kitap yüklü eşeğin durumu gibidir. Allah’ın ayetlerini yalanlayanların durumu ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. «Ey yahudiler! Bütün insanlar bir yana, yalnız kendinizin Allah’ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bu iddianızda samimi iseniz, ölümü dileyin bakalım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Dünyada yaptıklarından dolayı, ölümü asla istemezler. Allah, zalimleri çok iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. «Doğrusu kendisinden kaçtığınız ölüm mutlaka karşınıza çıkacaktır; sonra, görüleni de görülmeyeni de bilen Allah’a döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızı haber verecektir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer siz gerçeği anlayan kimseler iseniz elbette bu, sizin için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Namaz bitince yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfunu isteyin. Allah’ı çok zikredin, umulur ki kurtuluşa erersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. «Allah’ın yanında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster