1. Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, kutsal kurtuluşun tek kaynağı, kudret ve hikmet sahibi Allah`ı tesbih ediyor/anıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ümmîlere/cahillere, kendilerine Allah`ın âyetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitabı ve hikmeti öğreten içlerinden bir peygamberi gönderen O`dur. Onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Peygamberi, müminlerden henüz kendilerine ulaşmamış bulunan diğer insanlara da göndermiştir. O`nun her şeye gücü yeter; her işinde hikmet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Peygamberlik yetkisi, Allah`ın lütfudur. Onu kullarından dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Tevrat`ı bilip sonra onun öğretilerine uymayanlar, sırtında kitaplar taşıyan eşek gibidir. Allah`ın âyetlerini yalanlayan toplumun durumu ne kötüdür! Allah böyle zâlim toplumu doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. “Ey Yahudiler! Bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah`ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız, bunda da samimi iseniz, haydi ölümü temenni ediniz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar yaptıkları yüzünden asla ölümü temenni edemeyecekler. Allah o zâlimleri çok iyi bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. “Kendisinden kaçtığınız ölüm kesinlikle size ulaşacaktır. Sonra, görülmeyen ve görülen her şeyi bilen Allah`a döndürüleceksiniz de O size neler yaptığınızı bildirecektir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı zaman, hemen Allah`ı anmaya koşunuz ve alış-verişi bırakınız. Eğer bilseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Namaz bitince artık yeryüzüne dağılınız ve Allah`ın lütfundan aramaya devam ediniz. Allah`ı çokça anınız ki kurtuluşa eresiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. “Allah`ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en üstünüdür.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster