1. Göklerde ve yerde bulunanların tümü Allah`ı tesbih etmektedir/anmaktadır. O güçlüdür; hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah, kendi yolunda, malzemesi birbirine kaynamış binalar gibi saf bağlayarak savaşanları sever.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. “Ey kavmim! Niçin beni üzüyorsunuz? Oysa, siz benim Allah`ın size gönderdiği peygamber olduğumu biliyorsunuz.” Onlar yoldan sapınca, Allah da kalplerini saptırmıştı. Allah günaha gömülüp giden bir toplumu doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Meryem oğlu İsâ da, “Ey İsrâiloğulları! Ben, Allah`ın size gönderilmiş peygamberiyim. Benden önce gelen Tevrat`ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderildim.” Fakat İsa`nın müjdelediği peygamber onlara apaçık kanıtlar getirince, “Bu, apaçık bir büyüdür” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İslâm`a çağrıldığı halde Allah hakkında asılsız şeyler uydurandan daha zâlim kimdir? Allah, zâlimler topluluğunu doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ağızlarıyla Allah`ın nurunu söndürmek istiyorlar; oysa kâfirler hoşlanmasa da Allah nurunu tamamlayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Müşrikler istemeseler de, dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen Allah`tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ey iman edenler! Sizi acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah`a ve Peygamberine inanır, Allah yolunda malınız ve canınızla cihad ederseniz, bu sizin iyiliğinizedir; keşke bilseydiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Eğer böyle yaparsanız, Allah sizin günahlarınızı affeder, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte, en büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Hoşlanacağınız diğer bir şey de Allah`ın yardımı ve yakın bir fetihdir. İnananları müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. “Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir?” Havâriler, “Allah`ın yardımcıları biziz” demişlerdi. Böylece, İsrâiloğulları`ndan bir grup inanmış, bir grup da inkâr etmişti. Biz, inananları düşmanlarına karşı destekledik de onlar galip geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster