1. Münafıklar sana geldiklerinde, “Senin kesinlikle Allah`ın peygamberi olduğuna tanıklık ederiz” derler. Allah, senin, O`nun peygamberi olduğunu biliyor ve Allah münafıkların yalancı olduğuna tanıklık ediyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yeminlerini kalkan yapıp Allah`ın yoluna engel olurlar. Onların yaptıkları ne kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. “İnanırlar, sonra inkâr ederler; bu yüzden kalplerinin üzeri mühürlenir, artık onlar anlamazlar.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onları gördüğünde, bedenleri hoşuna gider. Konuşsalar sözlerini dinlersin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kütükler gibidir. Her sesi kendi aleyhlerine sayarlar. Onlar gerçek düşmanlardır. Onlardan sakının; Allah, onları kahretsin, nasıl da haktan döndürülüyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlara, “Geliniz, Allah`ın Peygamberi sizin affınızı dilesin” dendiğinde, sinirlenerek başlarını salladıklarını, yüz çevirip kibirlendiklerini görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar için af dilesen de dilemesen de birdir. Çünkü Allah, onları kesinlikle bağışlamayacaktır. Şüphesiz Allah, böylesi yoldan çıkmış toplumu doğruya iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar, “Allah`ın peygamberinin yanında bulunanlara yardım etmeyiniz ki etrafından dağılıp gitsinler” diyenlerdir. Göklerin ve yerin bütün hazineleri yalnız Allah`ındır. Fakat münafıklar bu gerçeği anlamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar, “Andolsun, eğer Medine`ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır” diyorlardı. Halbuki, asıl üstünlük ancak Allah, Peygamber`i ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah`ı anmaktan alıkoymasın. Kimler bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Herhangi birinize ölüm gelip de, “Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!” demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan infak edin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah, eceli geldiğinde hiç kimseyi ertelemez. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster