1. Göklerde ve yerde olan her şey Allah`ı tesbih eder/anar, kâinatın yönetimi O`na aittir. Bütün övgüler O`na mahsustur. O`nun gücü her şeye yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sizi yaratan O`dur. Buna rağmen bazınız inkâr ediyor, bazınız da iman ediyor. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, gökleri ve yeri bir amaç için yaratmıştır. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O`nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, sinelerde olanı bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Daha önce inkâr edenlerin haberi size ulaşmadı mı? İşte onlar dünyada yaptıklarının cezasını tattılar. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlara peygamberleri apaçık deliller getirmişlerdi, fakat onlar, “Bir beşer mi bizi doğru yola götürecekmiş?” dediler, inkâr ettiler ve yüz çevirdiler. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Allah zengindir; övgüye lâyıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. “Hayır! Rabbime yemin olsun ki, öldükten sonra, diriltileceksiniz. Sonra yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu, Allah`a göre kolaydır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onun için, Allah`a, Peygamberine ve indirdiğimiz o nura inanınız! Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sizi bir araya toplayacağı günü düşününüz. İşte o gün, kayıp ve kazanç günüdür. Kim Allah`a inanır ve iyi ameller işlerse, Allah onun kötülüklerini örter. Onu, içinde ırmaklar akan, süreli olarak kalacağı cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnkâr edip, âyetlerimizi yalanlayanlara gelince; onlar cehennemliklerdir. Süreli orada kalacaklardır. Orası ne kötü bir sondur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah`ın izni olmadıkça hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah`a iman ederse, Allah onun kalbini doğruya götürür. Allah her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah`a itaat ediniz, Peygambere de itaat ediniz. Yüz çevirirseniz biliniz ki Peygambermize düşen, apaçık bir duyurmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah, kendisinden başka tanrı olmayandır. İnananlar yalnız Allah`a güvenip dayansınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlara karşı dikkatli olunuz! Eğer affeder, tedbirinizi alır ve bağışlarsanız, biliniz ki Allah da çok bağışlayıcıdır; çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mallarınız ve çocuklarınız sadece bir imtihandır. Asıl büyük ödül Allah katındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O halde gücünüz yettiğince Allah`a saygı duyunuz; dinleyiniz ve itaat ediniz. Kendi iyiliğiniz için infak ediniz. Nefsinin aşırı cimriliğinden korunanlar, işte onlar, kurtuluşa erenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer Allah`a güzel bir ödünç verirseniz, O bunu fazlasıyla size geri ödeyecek ve günahlarınızı affedecektir. Çünkü Allah, iyiliklerin karşılığını verir; çok yumuşak davranır/cezada acele etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O`nun gücü her şeye yeter ve her işinde hikmet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster