عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
’Alimulğaybi veşşehadetil’aziyzulhakiymu.
Kelime
Anlamı
Kökü
عَالِمُ
bilendir
الْغَيْبِ
görünmeyeni
وَالشَّهَادَةِ
ve görüneni
الْعَزِيزُ
azizdir
الْحَكِيمُ
hakimdir

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Gizliyi de bilir, görüneni de, üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  O Allah yaratılmışların akıl ve duyularıyla kavrayamadıkları şeyleri de duygu ve akıllarıyla görüp gözleyebildikleri şeyleri de bilendir. O güçlüdür, O’nun gücüne hiçbir güç ulaşamaz, O yaptığı herşeyi yerli yerince yapandır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Görülmeyeni ve görüleni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Gayb ve şehâdetin Âlim’idir, Aziyz’dir, Hakiym’dir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Görünmeyeni de görüneni de bilendir. Yücedir, hikmet sahibidir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, Aziz (üstün ve güçlü), Hakim (hüküm ve hikmet sahibi)dir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Gizliyi de, aşikârı da bilen Azîz Hakîm’dir; (her şeye galibdir, hikmet sahibidir.)

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O`nun gücü her şeye yeter ve her işinde hikmet vardır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Goruleni gorulmeyeni bilendir, gucludur. Hakim’dir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Görüleni de, görülmeyeni de bilendir. Çok üstündür, çok güçlüdür, hikmet sahibidir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  O, yaratılmışların kavrayış alanının ötesindeki şeyleri de, insanların duyguları ve akılları ile görüp gözleyebildiklerini de bilir (O`na hiçbir şey gizli kalmaz). O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  O, gaybı da görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Görülmeyeni ve görüleni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Gizliyi ve açığı Bilendir; Üstündür, Bilgedir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, Aziz (üstün ve güçlü), Hakim (hüküm ve hikmet sahibi)dir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Gaybı da müşahade edileni de bilendir. Aziz’dir, Hakim’dir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Gizliyi de, aşikârı da bilendir. Gaalib-i mutlakdır. Tam hukûm ve hikmet saahibidir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (O,) gayb ve şehâdeti (gizli olanı ve görüneni) hakkıyla bilendir, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Görüleni ve görülmeyeni bilendir. Aziz’dir, Hakim’dir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Allah, bilinmeyenlerin ve açıkta olanların bileni, en güçlü olan ve her şeyin hükmünü verendir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Gaybı (görünmeyeni) ve şahadet edileni (görüleni) bilendir. Azîz’dir, Hakîm’dir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  yaratılmışların kavrayış alanının ötesindeki şeyleri de, insanların duyguları ve akılları ile görüp gözleyebildiklerini de bilir; Kudretlidir, Hikmet Sahibidir!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  O, idraki aşan hakikatlerin de, idrak alanına giren gerçeklerin de sırrına vakıf olandır; Her işinde mükemmel, her hükmünde tam isabet edendir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Gizliye de, âşikâr olana da alîmdir, azîzdir, hakîmdir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Görüleni görülmeyeni bilendir, Aziz’dir, hükmünde hikmet sahibidir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Görüleni görülmeyeni bilendir, Aziz’dir, hükmünde hikmet sahibidir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O azîzdir, hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Görünmeyeni ve görüneni bilendir. (O’na hiçbir şey gizli kalmaz, O,) Azizdir, hakimdir (üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir).

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Görülmeyeni ve görüleni bilir, güçlüdür, hakimdir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, Aziz (üstün ve güçlü), Hakim (hüküm ve hikmet sahibi) olandır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Görünmeyen ve görünen âlemleri bilendir O; Azîz’dir, Hakîm’dir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Knower of what is open, Exalted in Might, Full of Wisdom.