1. Göklerde olan şeyler de, yerde olan şeyler de Allah adına hareket ederler: mutlak otorite O`na aittir, övgülerin tamamı da O`na aittir; zira O her şeye kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sizi yaratan O`dur; ama içinizden hakikati inkar eden de, hakikate iman eden de var: ve Allah yaptığınız her şeyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gökleri ve yeri gerçek bir amaç uğruna O yarattı; ve size O şekil verdi, üstelik şeklinizi en güzel biçimde takdir etti; ama (o suret de fanidir), her halükarda dönüş O`nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, göklerde ve yerde olan her şeyi bilir; yine gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı da bilir: zira Allah göğüslerdeki (en mahrem) sırları bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Daha önceden inkara gömülüp gidenlerin haberi size gelmedi mi? Onlar da yaptıklarının kötü sonuçlarını (daha burada) tattılar; bir de (ötede) onları can yakıcı bir mahrumiyet beklemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Böyledir, çünkü elçileri kendilerine hakikatin apaçık belgeleriyle gelmiş, fakat onlar "Bize ölümlü biri mi yol gösterecek?" demişlerdi. İşte böylece küfre saptılar ve (haktan) yüzçevirdiler. Ama Allah (kimseye) muhtaç değildi: zira Allah kendi kendine yetendir, tüm övgülere layık olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hakikati inkara şartlanmış olanlar yeniden diriltilmeyeceklerini sandılar. De ki: "Hayır! Rabbime andolsun ki kesinlikle diriltileceksiniz; sonra yaptıklarınız bir bir gösterilecek: zira bu Allah`a çok kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şu halde (ey insanlar!) Allah`a, Elçi`sine ve indirdiğimiz nura inanın: Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Toplanma günü geldiğinde O sizi bir araya toplayacaktır. O gün karşılıklı aldanış günüdür. Ama kim Allah`a iman eder ve Allah rızası için iyi davranışta bulunursa, onun kötülüklerini örteriz; onu zemininden ırmaklar çağlayan cennetlere -orada ebedi kalmak üzere- sokarız: işte büyük başarı budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hakikati inkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince: işte onlar içerisinde kalıcı oldukları ateşin yoldaşıdırlar: ve bu, ne berbat bir finaldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah`ın izni olmadıkça, (insanın) başına hiçbir musibet gelmez; ve her kim Allah`a inanıp güvenirse, O onun (akleden) kalbine rehberlik eder: zira Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah`a itaat edin ve Resule de itaat edin. Şayet yüz çevirecek olursanız, artık elçimiz üzerine düşen (yalnızca) apaçık olan bir tebliğ (gerçeği en yalın biçimde size iletme)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah, O`ndan başka ilah olmayandır: O halde mü`minler yalnızca Allah`a güvenip dayansınlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Siz ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar var. Her ne kadar affedici, hoşgörülü ve bağışlayıcı olsanız da, yine de onlara karşı dikkatli olun! Fakat bilin ki Allah da tarifsiz bir bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan aracından ibarettir; Allah`a gelince: O, katında muhteşem bir ödül bulunandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Şu halde, ne kadar gücünüz yetiyorsa Allah`a karşı o kadar sorumlu davranın: hem (O`nu) dinleyin, hem (O`na) itaat edin! Ve kendi hayrınıza olmak üzere infak edin! Kim kişiliğinin (zaafı olan) açgözlülükten (infak ile) korunursa, ebedi kurtuluşa nail olanlar işte onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer Allah`a güzel bir borç verirseniz, (Allah) kat kat artırarak size döndürecek ve sizi bağışlayacaktır: Zira Allah tüm şükürleri hakeden tek otoritedir, (şükürsüzlüğü) cezalandırmada acele etmeyendir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O, idraki aşan hakikatlerin de, idrak alanına giren gerçeklerin de sırrına vakıf olandır; Her işinde mükemmel, her hükmünde tam isabet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster