1. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allâh’ın şânının yüceliğini anmaktadır. Mülk O’nundur, hamd O’nundur. O, herşeye kâdirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sizi yaratan O’dur. Kiminiz kâfirdir, kiminiz mü’min. Allâh yaptıklarınızı görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gökleri ve yeri hak (hikmet) ile yarattı, sizi biçimlendirdi, biçimlerinizi güzel yaptı. Dönüş O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Göklerde ve yerde bulunanları bilir, gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri de bilir. Allâh, göğüslerin özünü bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Daha önce inkâr etmiş olanların haberi size gelmedi mi? (Onlar), işlerinin vebâlini taddılar ve onlar için acı bir azâb da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Çünkü onlara elçileri, açık deliller getirirlerdi, fakat onlar, "Bir insan mı bize yol gösterecek" deyip inkâr ettiler ve yüz çevirdiler. Allâh da (hiçbir şeye) muhtaç olmadığını gösterdi. Allâh zengindir, övülmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İnkâr edenler, kesinlikle diriltilmeyeceklerini sandılar. De ki: "Hayır, Rabbim hakkı için mutlaka diriltileceksiniz, sonra yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu, Allah’a göre kolaydır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Artık Allah’a, Elçisine ve indirdiğimiz ışığa inanın. Allâh, yaptıklarınızı haber almaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Toplantı günü için sizi topladığı gün, işte o aldanma günüdür. Kim Allah’a inanır ve yararlı iş yaparsa (Allâh) onun kötülüklerini örter ve onu, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar, orada ebedi kalırlar. İşte büyük başarı budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Nankörlük eden ve âyetlerimizi yalanlayanlar ise ateş halkıdır. Orada sürekli kalacaklardır. Ne kötü gidilecek yerdir orası! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Başa gelen her musibet Allâh’ın izniyledir. Kim Allah’a inanırsa (Allâh) onun kalbini doğru (düşünce)ye iletir. Allâh, herşeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah’a itâ’at edin, Elçiye itâ’at edin. Eğer dönerseniz (bilin ki) Elçimize düşen, açıkça duyurmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allâh ki O’ndan başka tanrı yoktur. Mü’minler Allah’a dayansınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey inananlar, eşlerinizden ve çocuklarınızdan bazıları size düşmandır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörür, bağışlarsanız muhakkak ki Allâh da bağışlayandır, esirgeyendir (O da sizi bağışlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mallarınız ve evlâdlarınız bir fitne (sınav)dır, (Allâh, onlarla sizi imtihan etmektedir). Allâh ise, işte büyük ödül O’nun yanındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Öyle ise gücünüz yettiği kadar Allâh’tan korkun, (O’nun öğütlerini) dinleyin, (O’na) itâ’at edin ve kendi iyiliğinize olarak (mallarınızı Allâh uğrunda) harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar, başarıya erenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer Allâh’a güzel borç verirseniz, Allâh onu sizin için kat kat yapar ve sizi bağışlar. Allâh karşılık verendir, halimdir (hoşgörülüdür). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Görünmeyeni ve görüneni bilendir. (O’na hiçbir şey gizli kalmaz, O,) Azizdir, hakimdir (üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster