1. Münâfıklar sana geldikleri zaman: "Senin muhakkak Allâh’ın elçisi olduğuna tanıklık ederiz" derler. Senin muhakkak kendisinin elçisi olduğunu Allâh bilir ve Allâh münafıkların yalancı olduklarına tanıklık eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yeminlerini kalkan yapıp Allâh’ın yoluna engel oldular. Onların yaptıkları ne kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Bu davranışlarının) Sebebi şudur: İnandılar, sonra inkâr ettiler, bu yüzden kalblerinin üzeri mühürlendi, artık onlar anlamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onları gördüğün zaman cisimleri hoşuna gider (çünkü gösterişli adamlardır,) konuşsalar sözlerini dinlersin, onlar dayatılmış odunlar gibidirler. Her bağırtıyı kendi aleyhlerinde sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan sakın. Allâh onları kahretsin, nasıl da (haktan) döndürülüyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlara: "Gelin, Allâh’ın Elçisi sizin için mağfiret dilesin" dendiği zaman başlarını çevirirler ve onların, büyüklük taslayarak yüz çevirdiklerini görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar için mağfiret dilesen de, mağfiret dilemesen de onlar için birdir. Allâh onları bağışlamayacaktır. Çünkü Allâh, yoldan çıkan topluluğu yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar öyle kimselerdir ki: "Allâh’ın Elçisinin yanında bulunanları beslemeyin ki dağılıp gitsinler" diyorlar. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allâh’ındır, fakat münâfıklar anlamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Diyorlar ki: "Andolsun, eğer Medine’ye dönersek üstün olan, alçak olanı oradan mutlaka çıkaracaktır." Üstünlük, ancak Allâh’a, Elçisine ve mü’minlere mahsustur. Fakat münâfıklar bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey inananlar, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allâh’ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Biriniz kendisine ölüm gelip de: "Rabbim beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip iyilerden olsaydım!" demeden önce, size verdiğimiz rızıktan sadaka verin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allâh, süresi dolan hiçbir canı ertelemez. Allâh, yaptıklarınızı haber alandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster