1. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi pâdişâh, mukaddes, aziz, hakim olan Allâh’ı tesbih etmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O’dur ki ümmiler içinde, kendilerinden olan ve onlara Allâh’ın âyetlerini okuyan, onları yücelten, onlara Kitabı ve hikmeti öğreten bir elçi gönderdi. Oysa onlar, önceden, açık bir sapıklık içinde idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (O Elçiyi) yine onlardan olup henüz kendilerine katılmamış bulunan başka kimselere de (gönderdi). O azizdir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bu, Allâh’ın, dilediğine vereceği lutfudur. Allâh, büyük lutuf sâhibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kendilerine Tevrât yükletilip de sonra onu taşımayan(onun buyruklarını tutmayan)ların durumu, Kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allâh’ın âyetlerini yalanlayanların durumu ne kötüdür. Allâh zâlimler topluluğunu doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. De ki: "Ey yahûdi olanlar, eğer insanlar arasında yalnız sizin, Allâh’ın dostları olduğunuzu sanıyorsanız, (bu inancınızda) samimi iseniz ölümü temenni edin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ama onlar, ellerinin (yapıp) öne sürdüğü (işler) yüzünden asla ölümü temenni etmezler. Allâh zâlimleri bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. De ki: "Sizin, kendisinden kaçtığınız ölüm, sizi mutlaka bulacaktır. Sonra görünmeyeni ve görüneni Bilen’e döndürüleceksiniz, O size yaptıklarınızı haber verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey inananlar, Cuma günü namaz için çağrıldığı(nız) zaman, Allâh’ı anmağa koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allâh’ın lutfundan (nasibinizi) arayın. Allâh’ı çok anın ki başarıya eresiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bir ticaret veya eğlence gördükleri zaman hep dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: "Allâh’ın yanında bulunan, eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır. Allâh, rızık verenlerin en hayırlısıdır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster