1. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allâh’ı tesbih etmiştir. O üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey inananlar niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yapmayacağınız şeyi söylemek, Allâh katında en sevilmeyen bir şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allâh, kendi yolunda kenetlenmiş binâlar gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bir zaman Mûsâ, kavmine: "Ey kavmim, benim, Allâh’ın size gönderdiği elçisi olduğumu bildiğiniz halde niçin beni incitiyorsunuz?" demişti. Onlar eğrilince Allâh da kalblerini eğriltti. Allâh, yoldan çıkanları doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Meryem oğlu Îsâ da: "Ey İsrâil oğulları, ben size Allâh’ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrât’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir elçiyi müjdeleyici olarak gönderildim" demişti. Fakat (Îsâ’nın müjdelediği elçi) onlara apaçık deliller getirince: "Bu, apaçık bir büyüdür" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İslâma çağırıldığı halde, Allâh’ın üstüne yalan atandan daha zâlim kim olabilir? Allâh zâlimler topluluğunu doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ağızlarıyle Allâh’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler hoşlanmasa da Allâh, nurunu tamamlayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O, Elçisini, hidâyet ve hak din ile gönderdi ki müşrikler hoşlanmasa da onu, bütün dinlere üstün getirsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ey inananlar, size, sizi acı azâbdan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah’a ve Elçisine inanırsınız, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihâd edersiniz. İşte bilirseniz, sizin için en iyisi budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Böyle yapınız ki Allâh) sizin günâhlarınızı bağışlasın ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve durulmağa değer bahçeler içinde güzel konutlara koysun. İşte büyük başarı budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Seveceğiniz bir şey daha var: Allah’tan bir zafer ve yakın bir fetih... Mü’minleri müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey inananlar, Allâh’ın yardımcıları olun! Nitekim Meryem oğlu Îsâ da havârilere: "Allâh yolunda benim yardımcılarım kimdir?" demişti. Havâriler: "Allâh (yolun)un yardımcıları biziz" dediler. İsrâil oğullarından bir zümre inandı, bir zümre inkâr etti. Biz de inananları, düşmanlarına karşı destekledik, onlar üstün geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster