1. Göklerdekiler ve yerdekiler Allah’ı tesbîh ederler. Mülk ü saltanat O’nundur. Hamd (en güzel övgü) O’na mahsustur. O’nun her şeye kudreti yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sizi O yarattı. İçinizden kiminiz kâfir, kiminiz mü’mindir. Allah, yaptıklarınızı görüp bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, gökleri ve yeri hakk ile yarattı ; sizi biçimlendirdi, biçiminizi güzelleştirdi. Dönüş ancak O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Göklerde ve yerde olanı bilir. Gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, göğüslerde dönüp dolaşan (duyguların ve düşüncelerin) aslını, mayasını bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Size, daha önce sapıtanların haberi gelmedi mi ? Yaptıklarının vebalini tattılar ve onlar için elem verici bir azâb vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bu böyledir. Çünkü onlara, peygamberleri açık belgelerle geldiler, onlar ise, «bir insan mı bize doğru yolu gösterip bizi ona ulaştıracak ?!» dediler de kâfir oldular ve yüz çevirdiler. Allah da müstağni olduğunu açıkladı. Allah ganiydir ve en güzel övgüye lâyıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İnkâra sapanlar, öldükten sonra bir daha diriltilmiyeceklerini iddia ettiler. .De ki: Hayır, Rabbim hakkı için elbette diriltilip kaldırılacaksınız ; sonra da neler işlediğiniz size bir bir haber verilecektir. Bu, Allah’a göre çok kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Artık Allah’a, Peygamberine ve indirdiğimiz nura (Kur’ân’a) inanın. Allah sizin yaptıklarınızdan haberlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O toplanma günü için sizi toplayıp biraraya getireceği gün, işte o gün aldanma günüdür (kimin aldandığı, kimin aldattığı ve aldatıldığının ortaya çıkacağı gündür). O halde kim Allah’a imân eder de iyi-yararlı amelde bulunursa, Allah onun kötülüklerini örtüp temizler ve altlarından ırmaklar akan içinde devamlı kalacakları Cennetlere yerleştirir. Bu da büyük bir kurtuluştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Küfre sapıp âyetlerimizi yalanlayanlar (var ya), işte onlar içinde devamlı kalacakları ateşin arkadaşlarıdır. Varış yeri olarak ne kötü ! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hiçbir musîbet, Allah’ın izni olmadan .başa gelip çatmaz. Kim, Allah’a imân ederse, Allah, onun kalbini doğruya çevirir. Allah herşeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah’a itaat edin, Peygambere itaat edin. Eğer yüzçevirirlerse. bizim Peygamberimize gereken sadece açık tebliğdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah (vardır ve birdir). Hiçbir tanrı yok ancak O var. Mü’minler ancak Allah’a güvenip dayansınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey imân edenler! Şüphesiz ki, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının ve eğer affeder, kusurlarını görmezlikten gelir ve bağışlarsanız, şüphesiz ki Allah, çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mallarınız ve çocuklarınız ancak bir fitne (imtihan, uğraşı ve üzüntü)dir. Büyük mükâfat Allah kalındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gücünüzün yettiği kadar Allah’tan korkun, (hakkı) dinleyip, itaat edin. Kendi lehinize (mallarınızdan) hayırlı yollara harcayın. Kim nefsinin aşırı cimrilik, kıskançlık ve ihtirasından korunursa, işte onlar muradlarına eren, umduklarına kavuşanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer Allah’a (faizsiz) güzel bir ödünç verirseniz, O, onu sizin lehinize kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah, şükredenlere artırandır ve azâb etmekte acele etmiyen, kullarına karşı sabır ve şefkatle muamele edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Görüleni de, görülmeyeni de bilendir. Çok üstündür, çok güçlüdür, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster