1. Göklerde ve yerde olanların tümü Tanrı’yı tesbih eder. Mülk O’nundur, hamd (övgü) de O’nundur. O, her şeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sizi yaratan O’dur; buna rağmen sizden kiminiz kafirdir, kiminiz inançlı. Tanrı yaptıklarınızı görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gökleri ve yeri hak olmak üzere yarattı ve size düzenli bir biçim (suret) verdi; suretlerinizi de güzel yaptı. Dönüş O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Göklerde ve yerde olanların tümünü bilir; sizin saklı tuttuklarınızı da, açığa vurduklarınızı da bilir. Tanrı, sinelerin özünde saklı duranı bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bundan önce küfredenlerin haberi size gelmedi mi? İşte onlar, buyruklarının / buyrultularının vebalini tattılar. Onlara acı bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bu, kendilerine apaçık belgelerle elçiler geldiği halde "Bizi bir beşer mi hidayete ulaştıracak?" demeleri ve bu yüzden küfredip yüz çevirmeleri nedeniyledir. Tanrı da (onlara karşı) müstağni olduğunu gösterdi. Tanrı ganidir, hamiddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Küfredenler kesin olarak diriltilmeyeceklerini öne sürdüler. De ki: "Hayır, rabbim adına andolsun, siz, muhakkak diriltileceksiniz; sonra mutlaka yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu da Tanrı’ya göre oldukça kolaydır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Şu halde Tanrı’ya, O’nun Resulü’ne ve indirdiğimiz nur (Kuran)a inanın. Tanrı yaptıklarınızdan haberdardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sizi toplanma günü için bir arada toplayacağı gün; işte bu aldanma (teğabün) günüdür. Kim Tanrı’ya inanıp salih bir amelde bulunursa (Tanrı) onun kötülüklerini örter (yükeffir) ve içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük ’mutluluk ve kurtuluş’ (fevz) budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Küfredip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince; onlar da içinde sürekli kalıcılar olmak üzere ateşin halkıdırlar. İşte kötü bir dönüş yeridir o. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Tanrı’nın izni olmaksızın hiçbir musibet (hiç kimseye) isabet etmez. Kim Tanrı’ya inanırsa, onun kalbini hidayete yöneltir. Tanrı her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Tanrı’ya itaat edin ve Resüle de itaat edin. Şayet yüz çevirecek olursanız artık elçimiz üzerine düşen (yalnızca) apaçık bir tebliğ (gerçeği en yalın biçimde size iletme)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Tanrı; O’ndan başka tanrı yoktur. Öyleyse inançlılar (yalnızca) Tanrı’ya tevekkül etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey inananlar! Gerçek şu ki, sizin eşlerinizden ve çocuklarınızdan bir kısmı sizler için (birer) düşmandırlar. Şu halde onlardan sakının. Yine de affeder, hoş görür (kusurlarını yüzlerine vurmaz) ve bağışlarsanız, artık elbette Tanrı bağışlayandır, esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir fitne (bir deneme)dir. Tanrı ise, büyük ecir (en güzel karşılık) O’nun katında olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Tanrı’dan korkup sakının, dinleyin ve itaat edin. Kendi nefsinize hayır (en büyük yarar) olmak üzere infakta bulunun. Kim nefsinin bencil tutkularından (ya da cimri tutumundan) korunursa; işte onlar, felah (kurtuluş) bulanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer Tanrı’ya güzel bir borç verecek olursanız, onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Tanrı Şekur’dur (şükrü kabul edip çok ihsan eden), Halimdir (cezayı vermekte acele etmeyendir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, Aziz (üstün ve güçlü), Hakim (hüküm ve hikmet sahibi)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster