1. Göklerdeki ve yerdeki herşey Allah’a boyun eğer. Mülk (İmparatorluk, Mutlak İktidar) yalnızca O’nundur, Hamd da O’nadır (yaptığı herşeyi yerli yerince güzelce yapanadır!) O herşeye hakkıyla gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O sizi yaratandır. Böyle iken kiminiz kâfir olmakta, kiminiz mümin. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O’nun huzurunadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Göklerdeki ve yerdeki herşeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Daha önce inkâr edip de inkârlarının cezasını tadanların haberi size gelmedi mi? Onlar için çok acıklı bir azap da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bu, peygamberlerinin onlara apaçık mucizeler getirmeleri ve onların da; "(Bizim gibi) insanlar mı bizi doğru yola iletecekmiş?" deyip de inkâr etmeleri ve yüz çevirmeleri sebebiyledir. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermiştir. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye lâyıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Inkâr denler, kesinlikle öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki: "Hiç de öyle değil, Rabbime and olsun, mutlaka diriltileceksiniz, sonra da yaptıklarınız size elbette haber verilecektir. Bu, Allah’a kolaydır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Artık siz Allah’a, Rasûlüne ve indirdiğimiz nûra (Kur’an’a) iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Toplanma vakti için Allah’ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın belli olacağı gündür. Kim Allah’a inanır ve faydalı bir işi en iyi şekilde yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, sonsuz kalacakları cennetlere koyar. İşte büyük başarı budur!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Inkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince; işte onlar, içinde sonsuz kalmak üzere cehennemliklerdir. Ne kötü varılacak yerdir orası! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah’ın izni/onayı olmaksızın, hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah’a inanmak isterse/inanırsa, Allah onun kalbini hidayete/doğruya iletir. Allah herşeyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah’a itaat edin, Rasûl’e de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki, elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah’a tevekkül etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey iman EDENLER! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşmanlık yapabilecekler olabilir. Onlardan sakının/kendinizi koruyun. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız; şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mallarınız ve çocuklarınız niyetinizin/gerçeğinizin açığa çıkarılmasıdır. Allah katında ise büyük bir ödül vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O halde, gücünüz yettiği kadar Allah’a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için (Allah’ın tavsiye ettiği şekilde) harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer siz Allah’a, güzel bir borç (Allah’ın belirttiği işlere) verirseniz; Allah onu size, kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, halimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Görüleni görülmeyeni bilendir, Aziz’dir, hükmünde hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster