1. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allah’ı tesbih ederler. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O her şeye kâdirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sizi yaratan O’dur. Böyle iken kiminiz kâfir kiminiz de mümindir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Size suret verip, suretlerinizi de en güzel şekilde yapmıştır. Dönüş O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerin özünü bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Daha önce inkâr edip de, yaptıklarının cezâsını tadanların haberi size gelmedi mi? Onlar için elem verici bir azap da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O azabın sebebi şudur: Onlara peygamberleri apaçık deliller getirmişlerdi. Onlar ise: "Bizi bir beşer mi doğru yola götürecekmiş?" dediler ve inkâr edip yüz çevirdiler. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Allah zengindir, hamde lâyıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kâfirler öldükten sonra aslâ diriltilmeyeceklerini iddiâ ettiler. De ki: "Hayır! Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız hiç şüphe yok ki size haber verilecektir. Bu, Allah’a göre pek kolaydır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah’a, Peygamber’ine ve indirdiğimiz o nura (Kur’an’a) inanın. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Kıyamet günü için sizi topladığı zaman, işte o gün kimin aldandığının ortaya çıktığı gündür. Kim Allah’a iman etmiş ve sâlih amel işlemişse, Allah onun günahlarını örter ve onu altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. Orada ebedî kalırlar. İşte en büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar ateş ehlidirler ve orada ebedî kalacaklardır. Ne kötü gidilecek yerdir orası! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah’ın izni olmayınca hiçbir musibet isabet etmez. Kim de Allah’a inanırsa ona hidayet eder, gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin. Eğer yüz çevirecek olursanız biliniz ki, Resul’ümüze düşen apaçık bir tebliğdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah öyle bir Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur. Müminler yalnız Allah’a dayanıp güvensinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının! Affeder, kusurlarına bakmaz, günahlarını örterseniz, şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Şüphesiz ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükâfat ise Allah’ın yanındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gücünüzün yettiği kadar Allah’tan korkun. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğinize olarak mallarınızdan infak edin. Kim nefsinin mala olan hırs ve cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer Allah’a güzel bir ödünç takdiminde bulunursanız, Allah onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, ceza vermekte acele etmeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Görüleni görülmeyeni bilendir, Aziz’dir, hükmünde hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster