1. Göklerde ve yerde olan her şey, Allah`ın sınırsız şanını yüceltir. Bütün otorite O`nundur ve bütün övgüler O`na mahsustur. O dilediğini yapmaya gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sizi yaratan O`dur. Öyle iken, kiminiz kâfirdir, kiminiz mü`min. Ve Allah her yaptığınızı hakkıyla görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak gerektiği gibi O yarattı. Size (birbirinin aynısı olmayan) şekil verdi ve şeklinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O`nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. O, sakladıklarınızı da, açığa vurduklarınızı da bilmektedir. Allah, kalplerde olanı da hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Daha önce inkâr edip de inkârlarının cezasını tadanların haberi size gelmedi mi? Onlar için elem dolu bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Çünkü onlara peygamberleri mucizelerle gelmişti de onlar: “Bizi bir insan mı yola getirecek?” diyerek inkâr etmiş ve yüz çevirmişlerdi. Allah da (değil onların imanına), hiç bir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye lâyık olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İnkârcılar, öldükten sonra bir daha diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki: “Hayır, Rabbim hakkı için elbette diriltileceksiniz, sonra da yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu, Allah`a göre çok kolaydır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. “O halde Allah`a, O`nun Resulü`ne ve indirdiğimiz Nur`a (Kur`an`a) iman edin! Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdar olandır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Toplanma gününde Allah sizi bir araya getirecektir. O gün, aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah`a inanır, makbul ve güzel işler yaparsa, Allah onun günahlarını siler ve devamlı kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte en büyük kurtuluş ve saadet budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince; işte onlar, içinde ebedî kalacakları cehennem halkıdırlar. O (cehennem), gidilecek ne kötü bir yerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah`ın izni olmaksızın hiçbir kötülük başa gelmez. Kim Allah`a inanırsa, (Allah) onun kalbini doğruya iletir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah`a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirip uzaklaşırsanız, bilin ki elçimizin görevi, yalnızca bu mesajı açık bir şekilde (size) iletmektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah O`dur ki, O`ndan başka ilah yoktur. İnananlar yalnız Allah`a dayanıp güvensinler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey inananlar! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının! Bununla beraber müsamaha eder, kusurlarına bakmaz, onları affederseniz bu da sizin için bir fazilettir. Çünkü Allah affedicidir ve merhameti bol olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O halde, elinizden geldiği kadar Allah`a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun! Dinleyin ve itaat edin! Kendi iyiliğiniz için (Allah yolunda) karşılıksız harcamada bulunun! Kim nefsinin hırsından ve cimriliğinden kendini kurtarabilirse asıl kurtuluşa ve saadete erenler işte onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer Allah`a güzel bir ödünç verecek olursanız (malınızı O`nun istediği istikamette harcarsanız), onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah şükrü kabul edip çok ihsan eden fakat cezayı vermekte acele etmeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O, yaratılmışların kavrayış alanının ötesindeki şeyleri de, insanların duyguları ve akılları ile görüp gözleyebildiklerini de bilir (O`na hiçbir şey gizli kalmaz). O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster