1. Münafıklar sana geldiği zaman: “Senin, elbette Allah`ın peygamberi olduğuna tanıklık ederiz” derler. Allah senin, elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Bununla birlikte Allah münafıkların yalancı olduklarını da biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar yeminlerini kalkan yaparak insanları Allah`ın yolundan uzaklaştırırlar. Yaptıkları bu iş ne kötü bir iştir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bu, onların önce (dilleriyle) inandıklarını söylemeleri, sonra da (kalpleriyle) inkâr etmelerindendir. Bu sebeple kalplerinin üzerine mühür vuruldu. Artık onlar (gerçeği) anlamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onları gördüğün zaman kalıpları (görünüşleri) senin hoşuna gider, onları beğenirsin. Konuştuklarında sözlerine kulak verir (onları adam zanneder)sin. Gerçekte ise onlar, âdeta duvara dayatılan, ruhsuz kütüklere benzerler. (Bu dayanıksızlıklarından dolayı da) her çağrıyı kendileri aleyhinde sanırlar. Onlar (İslam`a ve Müslümanlara) düşmandırlar. Bu yüzden onlardan sakının! Allah onları kahretsin! Nasıl da (hakikatten) döndürülüyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlara: "Geliniz, Resulullah sizin için mağfiret dilesin!" denildiği zaman, başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar için bağışlanma dilesen de, bağışlanma dilemesen de kendilerine göre birdir. (İman etmek istemedikçe) Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz ki Allah, ilâhî sınırı aşan sapıkları (kötü niyetlerinden dolayı) doğru yola eriştirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar öyle kimselerdir ki: “Allah`ın elçisinin yanında bulunanlara (yardım olarak) harcama yapmayın ki dağılıp gitsinler!” derler. Göklerin ve yerin hazineleri Allah`ındır. Fakat münafıklar (bu gerçeği) anlamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Diyorlar ki: “Andolsun, eğer Medine`ye dönersek üstün olan, zayıf ve düşük olanı oradan çıkaracaktır.” Hâlbuki asıl (şeref ve) üstünlük ancak Allah`a, Resulü`ne ve mü`minlere mahsustur. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey inananlar! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah`ı anmaktan (O`nun için çalışmaktan) alıkoymasın. Kim böyle yaparsa, işte onlar zarara uğrayanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Herhangi birinize ölüm gelip de: “Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka versem ve iyilerden olsam!” demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah, hiçbir canlıyı eceli geldiğinde asla geri bırakmaz. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster