1. Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ı tesbih ederler. Hakimiyet O’nundur. Hamd da O’nadır. O’nun her şeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sizi yaratan O’dur. Sizden bir kısmınız kafir, bir kısmınız mümindir. Allah, yaptıklarınızı görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, gökleri ve yeri hak ile yaratmış, sizi de en güzel sûrette şekillendirmiştir. Dönüş de O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Göklerde ve yerde ne varsa bilir; gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilir. Allah, göğüslerin özünü de bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Daha önceki kafirlerin haberi gelmedi mi size? Yaptıklarının cezasını tattılar. Onlar için bir de acı verici azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bu, peygamberleri onlara apaçık delillerle getirdiklerinde: -Bize bir insan mı yol gösterecek? demeleri sebebiyledir. Nankörlük ettiler ve yüz çevirdiler. Allah’ın ihtiyacı yoktur. Allah, zengindir, hamde layıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kafirler, tekrar dirilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki: -Evet, Rabbime andolsun ki, tekrar diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız size haber verilecek. Bu, Allah’a çok kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah’a, Resûlüne ve indirdiğimiz aydınlatıcıya iman edin. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sizi toplanma günü bir araya getirecektir. İşte o, aldanma günüdür. Kim Allah’a iman edip, doğru olanı yaparsa onun günahlarını örter ve alt tarafından ırmaklar aktığı cennetlere girdirir. Orada ebedi kalacaklardır. İşte o, en büyük kurtuluştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ateş ehlidir. Orada ebedidirler. Ne kötü bir dönüş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hiçbir musibet, Allah’ın izni olmadıkça isabet etmez. Kim, Allah’a iman ederse Allah onun kalbine hidayet verir. Allah, her şeyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O halde Allah’a itaat edin, elçisine itaat edin. Eğer yüz çevirseniz, elçimize düşen ancak açıkça tebliğ etmektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah, O’ndan başka bir ilah yoktur. İnananlar, yalnız Allah’a bağlansınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. -Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Eğer, affeder, kusurlarını bakmaz ve bağışlarsanız; Allah da bağışlar ve merhamet eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mallarınız ve evladınız sizin için bir imtihandır. Katında büyük ödül olan Allah’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gücünüzün yettiğince Allah’tan korkun, dinleyin ve itaat edin. Kendi iyiliğiniz için infakta bulunun. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar, kurtuluşa erenler onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer Allah’a güzel bir ödünçte bulunursanız, onu size kat kat geri öder ve sizi bağışlar. Allah, şükre karşılık verir ve ceza vermekte acele etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Görülmeyeni ve görüleni bilir, güçlüdür, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster