1. Göklerde ve yerde ne varsa ALLAH’ı yüceltir. Yönetim O’nundur, övgü O’nadır. O her şeye Gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sizi O yarattı. Sonra kiminiz inkârcı olur, kiminiz de gerçeği onaylar. ALLAH tüm yaptıklarınızı Görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gökleri ve yeri belli bir amaç için yaratmış, size biçim vermiş ve biçiminizi güzelleştirmiştir. Dönüş O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Göklerde ve yerde olanları bilir; sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. ALLAH gizli düşüncelerinizi çok iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Daha önce inkâr edip de yaptıklarının karşılığını tadanların haberi size ulaşmadı mı? Onlara acı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Çünkü, elçileri onlara apaçık kanıtlarla gidiyorlar ve onlar ise, "Bize doğru yolu bir insan mı gösterecek?" diyorlardı. Böylece inkâr edip yüz çeviriyorlardı. ALLAH hiçbir şeye muhtaç değildir. ALLAH Zengindir, Övülendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İnkarcılar, diriltilmeyeceklerini ileri sürerler. De ki: "Evet, Efendime andolsun diriltileceksiniz ve sonra yaptıklarınız size bildirilecektir. Bu, ALLAH’a kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ALLAH’a, elçisini ve indirdiğimiz bu ışığı onaylayınız. ALLAH yaptıklarınızdan Haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gün gelir, sizi toplanma günü için toplarız. Bu, aldanma günüdür. Kim ALLAH’ı onaylar ve erdemli davranırsa, kötülüklerini örter ve onu altından ırmaklar akan bahçelere sokar. Orada ebedi kalırlar. Büyük başarı işte budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnkar edenler, ayetlerimizi ve mucizelerimizi yalanlayanlar ateşin halkıdır; orada ebedi kalıcıdırlar. Ne kötü bir varış noktasıdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Başa ne gelirse ALLAH’ın izniyledir. Kim ALLAH’ı onaylarsa, gönlüne yön gösterir. ALLAH her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ALLAH’a uyunuz, elçisine uyunuz. Yüz çevirirseniz, elçimizin görevi açıkça bildirmekten ibarettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ALLAH: O’ndan başka tanrı yoktur. Gerçeği onaylayanlar yalnız ALLAH’a güvenmelidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey gerçeği onaylayanlar, eşleriniz ve çocuklarınız size düşman olabilirler. Öyleyse onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü davranır ve bağışlarsanız, elbette ALLAH da Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Paralarınız ve çocuklarınız bir sınavdır. Büyük ödül ALLAH’ın yanındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gücünüz yettiği kadar ALLAH’ı sayın. Dinleyin, itaat edin ve kendi yararınız için yardımda bulununuz. Nefsinin bencillik ve cimriliğinden korunanlar başaranlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. ALLAH’a güzel bir ödünç sunarsanız, O da onu sizin için katlar ve sizi bağışlar. ALLAH Değer verir, Şefkatlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gizliyi ve açığı Bilendir; Üstündür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster