1. Ey peygamber, kadınları boşadığınız zaman boşama sürelerini gözetin ve bu süreyi iyice hesaplayın. Efendiniz olan ALLAH’ı dinleyin. Onları evlerinden çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar (kötü davranarak onları buna zorlamayın). Ancak kanıtlanmış bir zina işlemeleri bunun dışındadır. ALLAH’ın yasası budur. Kim ALLAH’ın yasasını çiğnerse kendisine zulmetmiş olur. Bilmezsin, belki ALLAH bundan sonra (olumlu) bir iş ortaya çıkarır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sürelerini doldurdukları zaman, onları güzelce tutun, yahut güzelce ayırın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de bu işleme tanık tutun. Tanıklığı ALLAH için yapınız. İşte bu, ALLAH’a ve ahiret gününü onaylayanlar için bir öğüttür. Kim ALLAH’ı sayıp dinlerse ona bir çıkış yolu yaratır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve beklemediği yerden ona rızık verir. Kim ALLAH’a güvenirse O, ona yeter. ALLAH buyruğunu yerine getirendir. ALLAH her şey için bir ölçü koymuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Menopoz dönemine girerek aybaşından kesilen kadınlarınıza gelince, kuşkunuz varsa, bekleme süreleri üç aydır. Aybaşı hali görmeyip gebe olanların süresi, yüklerini bırakmalarıyla sona erer. Kim ALLAH’ı dinlerse, onun işini kolaylaştırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bu, ALLAH’ın size indirdiği emridir. Kim ALLAH’ı dinlerse onun kötülüklerini örter ve ödülünü büyütür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O kadınları, gücünüz oranında, oturduğunuz yerde oturtun. Ayrılmaya zorlamak için onları rahatsız etmeyin. Gebe iseler, yüklerini bırakıncaya kadar onların geçimlerini sağlayın. Sizin için emzirirlerse ücretlerini ödeyin. Aranızda güzel bir ilişki kurun. Güçlükle karşılaşırsanız, onu başka bir kadın emzirecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Varlıklı kimse varlığı oranında nafaka yardımında bulunsun. Dar gelirli ise, ALLAH’ın kendisine verdiğinden versin. ALLAH bir kimseye vermiş olduğundan fazla bir sorumluluk yüklemez. ALLAH zorluktan sonra kolaylık getirecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Nice kentler, Rab’lerinin ve O’nun gönderdiği elçilerin emirlerine baş kaldırdı. Sonunda biz de onları çetin bir hesaba çektik ve onları görülmemiş biçimde cezalandırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Kararlarının sonucunu tattılar. Kararlarının sonucu bir hüsran oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ALLAH onlar için çetin bir ceza hazırlamıştır. Öyleyse, ey akıl sahibi gerçeği onaylayanlar, ALLAH’ı dinleyiniz. ALLAH size bir mesaj… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bir elçi indirmiştir. Gerçeği onaylayıp erdemli davrananları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size ALLAH’ın apaçık ayetlerini okur. Kim ALLAH’ı onaylar ve erdemli davranırsa onu içinde ırmaklar akan bahçelere sokar; orada ebedi kalırlar. ALLAH ona güzel rızık vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yedi göğü ve yerden/topraktan da o kadar yaratan ALLAH’tır. Buyruklar onların arasında akıp durur. Böylece ALLAH’ın her şeye gücü yettiğini ve ALLAH’ın her şeyi bilgiyle kuşatmış olduğunu bilesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster