1. Ey peygamber, sırf eşlerini memnun etmek amacıyla, ALLAH’ın sana helal (yasal) kıldığını kendine yasaklıyorsun. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ALLAH, yeminlerinizi helalleştirmenin yolunu bildirmiştir. Mevlanız (efendiniz) ALLAH’tır. O Bilendir, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir hadis söylemişti. Eşi bunu yayınca, ALLAH onu bundan haberdar kıldı. Ona durumun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından ise vazgeçmişti. Peygamber konuyu eşine açınca eşi, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Her şeyi Bilen ve her şeyden Haberdar olan bana bildirdi" diye cevapladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İkiniz ALLAH’a tövbe ederseniz kalbiniz yönelmiş olur. Ona (elçiye) karşıt olarak birbirinizi desteklerseniz, onun Mevlası (koruyucusu/efendisi) ALLAH’tır; Cibril, erdemli gerçeği onaylayanlar ve melekler de onu destekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sizi boşarsa, Rabbi ona, belki sizin yerinize sizden daha iyi, (Tanrı’ya) teslim olanlar, gerçeği onaylayanlar, adayanlar, yönelenler, hizmet edenler, aktif olanlar, duyarlılar ve öncüler verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey gerçeği onaylayanlar, yakıtı halk ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Ateşin üzerinde sert ve güçlü melekler olup, ALLAH’ın buyruğuna karşı gelmezler ve kendilerine ne emredilmişse onu uygularlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ey inkârcılar, bugün özür beyan etmeyin. Siz, ancak yapmış olduklarınızın karşılığını görmektesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ey gerçeği onaylayanlar, ALLAH’a yürekten tövbe edin ki Efendiniz kötülüklerinizi örtsün ve altından ırmaklar akan bahçelere soksun. ALLAH, o gün peygamberi ve beraberinde bulunanları utandırmaz. Işıkları, önlerinden sağ yanlarına doğru yayılır ve, "Efendimiz, bizim için ışığımızı tamamla ve bizi bağışla; sen her şeye gücü yetensin" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey peygamber, kafirlere ve ikiyüzlülere karşı savaşım ver ve onlara karşı sert davran. Yerleri cehennemdir. O ne kötü duraktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ALLAH inkârcılara, Nuh’un karısı ile Lut’un karısını örnek verir. İki erdemli kulumuzun nikahı altında bulunuyorlardı; ancak onlara ihanette bulundular. Kocaları ALLAH’tan gelen hiçbir şeyi o ikisinden savamadı. İkisine de "Girenlerle birlikte cehenneme girin" denildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ALLAH gerçeği onaylayanlara, Firavunun hanımını örnek verir. O, "Efendim, benim için bahçede bir ev kur ve beni Firavundan ve yaptıklarından kurtar; beni bu zalim halktan kurtar" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve İmran kızı Meryem de… O, iffetini korudu, biz de ruhumuzdan ona üfledik. O Efendisinin kelimelerini ve kitaplarını onayladı; itaat edenlerden oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster