عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا
’Asa rabbuhu in tallakakune en yubdilehu ezvacen hayren minkunne muslimatin mu’munatin kanitatin taibatin ’abidatin saihatin seyyibatin ve ebkaren.
Kelime
Anlamı
Kökü
عَسَىٰ
belki de
رَبُّهُ
onun Rabbi
إِنْ
eğer
طَلَّقَكُنَّ
o sizi boşarsa
أَنْ
يُبْدِلَهُ
onu değiştirir
أَزْوَاجًا
eşlerle
خَيْرًا
daha hayırlı
مِنْكُنَّ
sizden
مُسْلِمَاتٍ
(kendisini Allah’a) teslim eden
مُؤْمِنَاتٍ
inanan
قَانِتَاتٍ
gönülden ita’at eden
تَائِبَاتٍ
tevbe eden
عَابِدَاتٍ
ibadet eden
سَائِحَاتٍ
seyahat eden
ثَيِّبَاتٍ
dul
وَأَبْكَارًا
ve bakire

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Umulur ki sizi boşarsa Rabbi ona, sizin yerinize sizden de hayırlı Müslüman, inanmış itâatli, tövbekâr, ibâdette bulunan, ömrünü itâatle geçiren dul ve kız eşler verir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ey peygamber eşleri! Eğer O sizi boşarsa, belki de Rabbi O’na sizin yerinize sizden daha hayırlı, kendisini Allah’a teslim eden, oruç tutan veya O’nun rızasını aramak için yola koyulan daha önce evlenmiş veya bakire kadınlar verir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona, sizden daha iyi kendini Allah’a veren, inanan, sebatla itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bâkire eşler verebilir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Eğer sizi boşarsa, Rabbinin O’na, sizin yerinize sizden daha hayırlı, teslim olan, iman eden, itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, dünyalığa karşı oruçlu olan, dul ve bakire eşleri vermesi umulur.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Eğer o sizi boşarsa belki Rabbi ona sizin yerinize sizden daha hayırlı, Müslüman, mü’min, gönülden boyun eğen, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan (veya hicret eden), dul ve bekâr kadınlar verir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Belki onun Rabbi, -eğer o sizi boşayacak olursa- ona yerinize sizlerden daha hayırlı Müslüman, mü’min, gönülden itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul ve bakire eşler’ verir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Olur ki O’nun Rabbi, -eğer Peygamber sizi boşarsa- yerinize sizden daha hayırlı zevceler verir O’na... Öyle ki, müslüman kadınlar, mümin kadınlar, devamlı ibadet eden kadınlar, günahlarından tevbe eden kadınlar, Allah için ibadet eden kadınlar, oruç tutan kadınlar, dullar ve bakireler...

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Peygamber sizi boşayacak olursa, belki de, Rabbi ona sizden daha hayırlı, kendisini Allah`a teslim eden, inanan, gönülden itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verir.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Ey Peygamber’in esleri! Eger o sizi bosarsa, Rabbi ona; sizden daha iyi olan, kendini Allah’a veren, inanan, boyun egen, tevbe eden, kulluk eden, oruc tutan, dul ve bakire esler verebilir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Eğer O sizi boşayacak olursa, umulur ki, Rabbi O’na sizin yerinize sizden daha hayırlı hakka teslimiyet gösteren, inanan, Allah’a itaat edip ümit bağlayan, tevbe eden, ibâdete devam gösteren, oruç tutan dul ve bakire kadınları verir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona, sizden daha iyi, kendini Allah`a veren, inanan, gönülden itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul ve bakire eşler nasip edebilir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona, sizden daha hayırlı, müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona, sizden daha iyi, kendini Allah’a veren, inanan, sebatla itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bâkire eşler verebilir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Sizi boşarsa, Rabbi ona, belki sizin yerinize sizden daha iyi, (Tanrı’ya) teslim olanlar, gerçeği onaylayanlar, adayanlar, yönelenler, hizmet edenler, aktif olanlar, duyarlılar ve öncüler verir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Eğer o sizi boşarsa belki de Rabbi ona, sizden daha hayırlı, kendisini Allah’a teslim eden, inanan, gönülden itaat eden, tevbe eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona, sizden daha iyi, kendini Allah’a veren, inanan, gönülden itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, Allah’ın uçsuz bucaksız mülkünün yaratılışını düşünen, dul ve bakire eşler verir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Belki onun rabbi, -eğer o sizi boşayacak olursa- ona yerinize sizlerden daha hayırlı müslüman, inançlı, gönülden itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Eğer o sizi boşarsa, Rabbinin ona yerinize Allah’a teslim olan, iman eden, gönülden itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, seyahat eden dullar ve bakireler olmak üzere sizden daha hayırlı eşler vermesi umulur.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Eğer o, sizi boşarsa yerinize — Allaha itaatle teslîm olan, Allahın birliğini tasdıyk eden, namaz kılan (tâatte sebat gösteren), Günâhlardan tevbe ile vaz geçen, ibâdet eyleyen, oruç tutan kadınlar, dullar ve kız oğlan kızlar olmak üzere — Rabbinin ona sizden hayırlılarını vermesi me’müldür.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Ey peygamber zevceleri!) Eğer (o) sizi boşarsa, olur ki Rabbi ona sizin yerinize, sizden daha hayırlı, Müslüman, mü`mine, itâatkâr, tevbe eden, ibâdet eden, oruç tutan, dul ve bâkire zevceler verir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Şayet o, sizi boşarsa; Rabbı ona sizden daha hayırlı, kendini Allah’a veren, inanan, boyun eğen, tevbe eden, kulluk eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Eğer Allah’ın elçisi sizi boşarsa, Allah’ın ona sizden daha hayırlı, teslim olmuş (müslüman), inanmış, Allah’a boyun eğen, hatalarından vazgeçen (tövbe eden), Allah’a ereği gibi kulluk eden, seyahat eden, dul ve bekar kadınlar verir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Eğer (o) sizi boşarsa, onun Rabbinin, onun için sizin yerinize, sizden daha hayırlı olan müslüman (Allah’a teslim olmuş) kadınlar, mü’min kadınlar, kanitin olan kadınlar, tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar, oruç tutan kadınlar, dul ve bakire olan kadınlardan zevceler (eşler) ile değiştirmesi umulur.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizden daha hayırlı, Müslüman, mümin, gönülden itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (Ey Peygamber eşleri!) Eğer o siz(den biriniz)i boşasaydı, Allah yerinize o’na sizden daha iyi eşler verebilirdi. Allah’a teslim olan, gerçekten inanan, O’nun iradesine gönülden itaat eden, (günah işledikleri zaman) tevbe ederek (O’na) yönelen, (yalnız O’na) kulluk eden ve (O’nun rızasını aramak için) yola koyulan, daha önce evlenmiş veya bakire kadınlar.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Farz edin ki o sizi boşadı; bu takdirde O`nun Rabbi yerinizi sizden çok daha iyi eşlerle doldurabilir: Allah`a tam teslim olan, O`na tam güvenip inanan, O`nun iradesini gerçekleştirmek için el pençe divan duran, hatada ısrar etmeyen, yalnız O`na kulluk eden, hayır yolunda koşan, dul ya da bakire eşler...

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Şayet o sizi boşarsa, umulur ki onun Rabbi, onun için size bedel olarak sizden hayırlı zevceler verir ki, onlar müslimeler, mü’mineler, taatlere müdavemet edenler, tevbekâr olanlar, ibadetlerde bulunanlar, oruç tutanlar, dullar ve bâkire olanlar bulunurlar.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizden daha iyi, kendini Allah’a veren, inanan, gönülden itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bâkire eşler verir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Eğer o sizi boşarsa; Rabbi ona sizden daha hayırlı, müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul veya bakire eşler almasına izin verebilir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona, sizden daha iyi, kendini Allah’a veren, inanan, gönülden itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, Allah’ın uçsuz bucaksız mülkünün yaratılışını düşünen, dul ve bakire eşler verir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Eğer o sizi boşayacak olursa Rabbi ona, sizden daha hayırlı, Allah’a teslimiyet gösteren, mümin, gönülden itaat eden, tövbe eden, ibadete düşkün, oruca düşkün dul veya bâkireler olarak başka eşler nasib edebilir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  O sizi boşarsa belki de Rabbi ona, sizden daha hayırlı, kendisini Allah’a teslim eden, inanan, gönülden itâ’at eden, tevbe eden, ibâdet eden seyâhat eden dul ve bâkire eşler verir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Eğer sizi boşayacak olursa, Allah onun için, sizden daha hayırlı müslüman, mümin, itaatkar, tevbekar, ibadet eden, oruç tutan dul ve bekar kadınlar verebilir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Belki onun Rabbi, -eğer o sizi boşayacak olursa- ona sizin yerinize sizlerden daha hayırlı Müslüman, Mü’min, gönülden itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  O sizi boşarsa, kim bilir belki de Rabbi ona sizin yerinize sizden daha hayırlı eşler nasip eder: Allah’a teslim olan, iman sahibi, gönülden bağlı, tövbe etmesini seven, ibadete düşkün, yolculuk edebilen dullar ve bâkireler.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  It may be, if he divorced you (all), that Allah will give him in exchange consorts better than you,- who submit (their wills), who believe, who are devout, who turn to Allah in repentance, who worship (in humility), who travel (for Faith) and fast,- previously married or virgins.