1. Ey peygamber! Niçin Allah’ın sana helal kıldığı şeyi, eşlerinin hayrı için kendine haram kılıyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah size yeminlerinizi kefaretle geri almanızı meşru kılmıştır. Allah sizin dostunuzdur. O her şeyi bilir ve her yaptığı yerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. «Bilen, her şeyden haberi olan Allah, bana söyledi» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Eğer her ikinizde Allah’a tevbe ederseniz kaymış olan kalpleriniz düzelmiş olur. Şayet onun aleyhinde birbirinize arka verirseniz hiç şüphesiz ki Allah bizzat onun yardımcısıdır. Cebrail de, mü’minlerin salih olanları da. Bunların ardından bütün melekler de yardımcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona, sizden daha iyi, kendini Allah’a veren, inanan, gönülden itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, Allah’ın uçsuz bucaksız mülkünün yaratılışını düşünen, dul ve bakire eşler verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, iri gövdeli, haşin, Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ey kafirler! Bugün özür dilemeyin, çünkü siz ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah â dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, Peygamberi ve O’nunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların, nurları, önlerinden ve yanlarından koşar da «Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla, bizi bağışla, çünkü sen her şeye kadirsin» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey Peygamber! Kafirler ve münafıklarla savaş, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O gidecekleri yer ne kötüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. «Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin!» denildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah inananlara da Firavun’un karısını misal gösterdi. O «Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap, beni Firavun’dan ve onun kötü işinden kurtar ve şu zalimler topluluğundan kurtar!» demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Irzını korumuş olan, İmran kızı Meryem’i de Allah misal verdi. Biz, onun içine ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini, kitaplarını tasdik etti. Ve o gönülden itaat etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster