1. Ey Haberci (Peygamber)! Eşlerinin rızalarını kazanmak için, Allah’ın sana helal kıldığı şeyleri niçin haram ediyorsun? Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah yeminlerinizi çözmenizi (bozmanızı) size emretmiştir. Sığınacağınız yer Allah dır. O her şeyi en iyi bilen (ve ona göre) hükmünü verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Peygamber, eşlerinin bazısına gizli bir söz bildirdiğinde, o gizli sözü eşi (başka eşine) haber verince, Allah da sözü yayanı peygambere açıklamıştı. Allah (kadınlar arasında konuşulanın) bir kısmını haber vermiş, bir kısmına da değinmemişti. Peygamber eşine (Allah’ın bildirdiklerini) haber verince, eşi de "Bunu sana kim haber verdi" diye sordu. Peygamber "Her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (Ey Peygamberin sırrını söyleyen ve sırrını öğrenen iki kadın!) İkinizde Allah’a tövbe edin. Çünkü ikinizin de kalpleri yanlışa meyletti. Eğer hala Allah’ın elçisinin aleyhinde yardımlaşırsanız, elbetteki onun sığınağı ve koruyanı Allah dır. Cibril, salih işler yapan inananlar ve melekler onun (elçinin) arka çıkanları ve destekleyenleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Eğer Allah’ın elçisi sizi boşarsa, Allah’ın ona sizden daha hayırlı, teslim olmuş (müslüman), inanmış, Allah’a boyun eğen, hatalarından vazgeçen (tövbe eden), Allah’a ereği gibi kulluk eden, seyahat eden, dul ve bekar kadınlar verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey İman edenler! Kendinizi ve sorumlu olduğunuz ev halkını ateşten koruyun. O ateş ki, yakıtı insanlar ve taşlardır. ???Ateşin üzerinde çok sert ve güçlü görevli melekler var ve asla Allah’ın emirlerine itaatsızlık etmezler. Onlara ne emredilmişse onu yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ey Gerçekleri inkâr edenler! Artık bu gün mazeret uydurmayın, yalnızca yapmış olduklarınızın karşılığını göreceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ey İman edenler! Samimi bir tövbe ile Allah’a, hatalarınızdan dolayı tövbe edin (vazgeçin). Eğer bunu yaparsanız, Rabbiniz hatalarınızın üzerini örter ve altlarından ırmakların aktığı cennetlere koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla birlikte inananları alçaltıp üzmeyecek. Nurları hep önlerini ve sağ taraflarını aydınlatacak ve "Rabbimiz! (Bize vaat ettiğin) Nurumuzu tamamla ve bizi bağışla. Elbetteki sen her şeye gücü yetensin" diye dua edecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey Peygamber! Doğruları inkâr edenlerle ve ikiyüzlü davrananlarla mücadele et ve onlara sert ve katı davran. Onların sığınacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah, inkâr eden kadınlara örnek olarak, Nuh’un ve Lut’un karısını anlatıyor. Her iki kadında, salih iki kulumuzdan ikisinin (nikâhlarının) altında idiler. O iki kadında kocalarına ihanet ettiler. Ancak (peygamber) kocalarının, o ikisine de Allah’ın yanında hiçbir faydaları olmadı. O iki kadına "İkinizde ateşin içine girenlerle birlikte girin" denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah, iman eden kadınlar için de Firavunun karısını örnek olarak anlatıyor. Kadın "Rabbim! Katından cennette benim için bir ev yap. Beni Firavundan ve yaptığı kötü amellerden kurtar. Beni bu zalim topluluktan kurtar" diye yalvarmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Birde, daima iffetini korumuş İmran’ın kızı Meryem’i iman eden kadınlara örnek anlatıyor. Meryem’in rahminde kendi canlılığımız gibi bir canlı yaratmıştık. Meryem de Rabbinin bu emrini ve mesajlarını (kitaplarını) kabullenip, doğrulamış ve o Allah’ın emrine boyun eğenlerden olmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster