1. Mülkün tamamı elinde olan Allah, yüceler yücesidir. O her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah, hanginizin daha güzel davranacağını belirlemesi için, ölümü de, hayatı da yaratandır. O çok güçlü ve bağışlayıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Tabakalar halinde yedi göğü yaratan O dur. Rahmanın yaratmasında bir eğrilik (hata) görebilir misin? Gözünü çevir, bir çatlak görebilecek misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sonra tekrar bakışlarını çevir ve gözün hiçbir eksik bulamayışının umutsuzluğunda iken, birde gözünü çaresiz bir şekilde zayıf, yetersiz olan kendi nefsine döndür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Biz dünyanın semasını ışıklarla donattık ve göğü, aldatıcı güçlerin (şeytanların) insanları aldatan (burçlarla geleceği yönlendirme gibi) malzemeleri yaptık. Bizde o (aldatıcı) şeytanlar için ateşli bir azap hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rablerini inkâr edenler içinde cehennem azabı var. Orası ne kadar kötü dönüş yeri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İnkar edenler cehennemin içine atıldıklarında, kaynayan cehennemim çıkardığı sesi (fokurtuyu) duyacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Cehennem neredeyse öfkesinden patlayacak. Ne zaman ki, içine suçlulardan bir gurup atılsa, o suçlulara ateşin görevlileri "Size uyarıcılar gelmedi mi?" diye sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlarda "Evet. Bize uyarıcılar geldi ve biz onları yalanladık ve onlara, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak çok büyük bir sapıklık içindesiniz" dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Suçlular "Keşke o uyarıcıları dinleseydik veya aklımızı kullansaydık. Şimdi burada yakıcı ateşin içinde olanlardan olmazdık" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Sonra yaptıkları suçlarını itiraf ederler ama! Ateşe girecekler için hatalarını düzeltmeleri çok geride kalmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Görmedikleri halde Rablerine saygı duyanlar için bağışlanma ve büyük karşılıklar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sözü ister gizleyin, ister açıktan söyleyin, elbette ki Allah göğüslerde olanları bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yaratan (yarattığını hiç) bilmez mi? O, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O, yeryüzünü sizin için bir gölge yapmış ve sizde o gölgelerin içinde yürürsünüz. Yeryüzünün rızıkların dan yiyin. Yeniden dirilip toplanma O nun huzurunda olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gökyüzünde olanın, sizi yerin dibine geçirmesinden güvende mi oldunuz? O azap birdenbire harekete geçer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Veyahut, gökyüzünde olanın, üzerinize yok edici rüzgarları göndermeyeceğinden güvende misiniz? Sonra uyarının nasıl olduğunu öğrenecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onlardan öncekilerde yalanlamıştı. Sonra inkâr edenler nasıl olmuş? İyice bakın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Üzerlerinde, diziler halinde kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan ancak Rahmandır. O her şeyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sizin için orduları olan kimdir? Ve size Rahman dan başka kim yardım edebilir ki? Gerçekten doğruları inkar edenler aldanmanın içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Allah size verdiği rızkı tutsa, size rızkı verebilecek kim vardır. Hayır, onlar kibir ve nefret içinde bocalamaya devam ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüzü koyun yürüyerek giden mi daha doğru yolda? Yoksa bilerek dosdoğru yol üzerinde yürüyerek giden mi daha doğru yoldadır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. De ki: "O’dur ancak sizi yaratan; size kulaklar, gözler ve gönüller veren! Ne de az şükrediyorsunuz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Deki "Sizi yeryüzünde bitki gibi büyüten de O. Sonra O nun huzurunda toplanacaksınız. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Diyorlar ki "Bu vaat (dirilme) ne zaman olacak? Doğru söylüyorsanız başımıza getirin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Deki "O vaktin bilgisi Allah’ın yanındadır. Ben yalnızca sizin için açıkça bir uyarıcıyım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Vaat edilen gün ile karşılaştıklarında, o günü inkâr edenlerin yüzleri çok çirkinleşir ve onlara "İşte bu çağırıp durduğunuz gün" denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Gördünüz mü? Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse veya bizi rahmetiyle kuşatsa, peki doğruları inkar edenleri acıklı bir azaptan kim uzak tutabilir ki? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Deki "O, merhametli olandır. Biz O’na iman ettik, yalnızca O’na güvendik ve dayandık. Açık bir sapıklık içinde olan kimseler bunu öğrenecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Deki "Eğer suyunuz çekilmiş olsaydı, size kaynağın suyunu kim getirebilir ki?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster