1. Nun. Kaleme ve yazdıklarına yemin olsun ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sen Rabbinin nimeti ile asla delirmiş birisi değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Elbetteki senin için başa kakılmayacak mükafaatlar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sen büyük bir ahlak (Rabbinin öğretisi) üzerindesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Bunun sonucunu zamanla) Sende göreceksin, onlarda (seni inkâr edenlerde) görecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bakalım hanginiz yanılgı (fitne) içindesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Şüphesiz ki senin Rabbin, kimin yolundan saptığını, kiminde belirlediği doğru yol üzerinde olduğunu en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah’ın ayetlerini yalanlayanlara asla itaat etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İsterler ki, sen onların bazı uygulamalarını kabullenesin. Onlarda senin getirdiklerinin bir kısmını kabullensinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sürekli yemin edip duran o aşağılıklara itaat etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Dedi kodu yapıp onu bunu çekiştirip dolaşana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İyilik yapmaya engel olana, pervasızca günah işleyenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bundan sonra soysuzluk yapan zorbaya, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Malı ve çok oğulları ver diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kendisine ayetlerimiz okunduğunda, bunlar "Eskilerin masallarıdır" diyenlere (itaat etme). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz onu burnunun ucundan yakalayacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Daha önce bahçe sahiplerini denediğimiz gibi onları da denedik. Bahçe sahipleri sabah erkence ürünlerini toplamak için yemin edip duruyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İstisna da (Allah izin verirse) bulunmuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlar yataklarında uyurlarken Rabbin tarafından bir gurup, toplayacakları ürünleri dolaştılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bahçedeki ürünler kupkuru oluverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sabah erkence birbirlerine seslendiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Eğer ürünlerinizi toplayacaksanız erkence tarlalarınıza gidin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sessizlik içinde tarlalarına gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Bu gün hasat toplarken, fakirler sizin üzerinize gelmesinler" diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sabah erkence kararlarına uygun planlar yapmış olarak çıktılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra tarlada ürünlerini gördüklerinde "Galibe biz yolumuzu şaşırdık" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Hayır, "Biz mahrum bırakıldık" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onların orta yollu düşünenleri de "Ben size söylememiş miydim? "Allah’ı yüceltip, noksan sıfatlardan arındırmalıydınız" diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlar da "Rabbimiz her şeyden yücedir. Biz kendimize zulmedenlerden olduk" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onların bir kısmı, bir kısmını kınayarak karşılık verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Dediler ki "Yazıklar olsun bize! Biz hadi aşan azgınlardan olduk. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Rabbimizin, mahvolan bu ürünlerden daha hayırlısını bize vermesi umulur. Biz artık yalnızca Rabbimize yönelenleriz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İşte (dünya) azabı böyledir. Eğer bilselerdi, ahiret azabının daha büyük olduğunu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Allah dan korunanlara Rablerinin katında nimet cennetleri var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Biz, bize teslim olanları, günahkar davrananlarla bir mi tutacağız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Siz kendi kendinize nasıl hüküm veriyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa elinizde yazılı bir belge var da ondan mı öğreniyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. İçinde sizin istediğiniz yazılı olan bir kitap mı var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa kıyamet gününe kadar sürecek, bizim tarafımızdan, sizin için verilmiş, bir kesin sağlam sözler mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Onlara sor bakalım "Bunları onların hangisi üzerine alacak. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa onların ortakları mı var? O zaman doğru söylediklerine dair ortaklarını getirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlar, o hesap günü, secde etmeye davet edildiklerinde, bacaklarının titremesinden tanınırlar. Secde etmeye güçleri yetmez Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Gözleri korku içerisinde, onları zillet bürümüş bir halde. Halbuki, daha önce dünyada sapasağlam iken secde etmeye çağrılmışlardı (da güçleri yeterken yapmamışlardı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Artık onları ve bu sözleri (Kur’an’ı) yalanlayanları bana bırak. Biz onları, bilmedikleri yerlerden yavaş yavaş yakalayacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onları (cehenneme) dolduracağız. Benim kurduğum hileler çok güçlüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yoksa sen bu davetinin karşılığında onlardan ücret istiyorsun da, bu ücret onlara çok ağır geliyor da, altından kalkamıyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yoksa bilinmeyenlerin bilgisi onların yanında da, gaybı onlar mı yazıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Rabbinin verdiği hükme (kararlara) sabret. Öfke içinde bağırıp seslenen, balık sahibi gibi olma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Eğer Rabbinden ona bir nimet erişmemiş olsaydı mutlaka çırılçıplak bir alana kınanmış bir halde bırakılırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Sonra Rabbi onu seçti ve onu salih kullarından birisi yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Doğruları inkâr edenler, Kur’an’ı (Zikri) işittiklerinde, öfkelerinden nerdeyse gözleriyle seni devireceklerdi. (Buna güçleri yetmediği için) Yalnızca "O (elçi) kesinlikle bir delidir" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. (Hâlbuki elçinin) Okuduğu (Kur’an), bütün zamanlar için (kıyamet gününe kadar) bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster