فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
Fectebahu rabbuhu fece’alehu minessalihıyne.
Kelime
Anlamı
Kökü
فَاجْتَبَاهُ
onun du’asını kabul etti
رَبُّهُ
Rabbi
فَجَعَلَهُ
ve onu yaptı
مِنَ
-den
الصَّالِحِينَ
salihler-

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Derken Rabbi, onu seçti de temiz kişilerden kıldı.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Derken Rabbi O’nu peygamber olarak seçti de doğru dürüstlerden eyledi.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Fakat ardından, Rabbi onu seçti (vahiy verdi) ve onu sâlihlerden kıldı.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Rabbi Onu seçti de Onu sâlihlerden (hakikati yaşayanlardan) kıldı.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Ancak Rabbi onu seçti ve onu salihlerden kıldı.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Fakat Rabbi onu seçti de, kendisini salihlerden (peygamberlerden) kıldı.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Rabbi onu seçip, iyi kullarından kıldı.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (50-51) Rabbi onu secip iyilerden kildi. Dogrusu inkar edenler, Kuran’i dinlediklerinde nerdeyse seni gozleriyle yikip devireceklerdi. «O delidir» diyorlardi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Ama Rabbi, onu seçti de iyi-yararlı kişilerden eyledi.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Fakat Rabbi (duasını kabul edip tekrar onu) seçti ve salih insanlardan yaptı.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (Fakat böyle olmadı.) Rabbi onu (peygamber olarak) seçti ve salih kimselerden kıldı.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Fakat ardından, Rabbi onu seçti (vahiy verdi) ve onu sâlihlerden kıldı.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Ancak Rabbi onu seçip erdemlilerden kıldı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Fakat Rabbi O’nun duasını kabul etti de onu salih insanlardan yaptı.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Fakat rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Bunun ardından) Rabbi onu seçdi de kendisini saalihlerden yapdı.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Fakat Rabbi onu seçmiş de kendisini sâlih kimselerden (bir peygamber) kılmıştı.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Rabbı, onu seçti de salihlerden kıldı.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Sonra Rabbi onu seçti ve onu salih kullarından birisi yaptı.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Fakat O’nun Rabbi, kendisini seçti, böylece O’nu salihlerden kıldı.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  ama (bilindiği gibi,) Rabbi o’nu alıp dürüst ve erdemliler arasına koydu.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Fakat Rabbi onu (yeniden) seçti ve iyiler arasına kattı.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (50-51) Fakat onu Rabbi mümtaz kıldı. Artık onu sâlihlerden kılmış oldu. Ve az kaldı ki, o kâfir olanlar, o zikri işittikleri zaman seni gözleriyle kaydırıversinler ve derler ki: «Şüphe yok, o elbette bir mecnûndur.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Fakat Rabbi onu seçti ve onu sâlihlerden kıldı.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Rabbi onu seçti ve salihlerden/iyilerden kıldı.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Fakat Rabbi O’nun duasını kabul etti de onu salih insanlardan yaptı.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Ama Rabbi, kendisini seçti de onu en iyi, en has kullarından kıldı.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Fakat Rabbi onun du’âsını kabul etti de onu Sâlih (iyi insan)lardan yaptı.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Rabbi O’nu seçti ve salih kimselerden kıldı.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Fakat Rabbi onu seçilip yüceltti ve barışseverlerden yaptı.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Thus did his Lord choose him and make him of the Company of the Righteous.