1. Nun. Kaleme ve onunla yazdıranlara and olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rabbinin vahyi, sana ihsan ettiği peygamberlik nimeti sebebiyle, sana deli de, cinlere mahkûm olmuş biri de diyemezler. Sen deli de, cinlere mahkûm olmuş biri de değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Senin için kesintisiz bir mükafat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve sen yüce bir ahlaka sahipsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sen de göreceksin, onlar da görecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hanginizin sınandığını. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Şüphesiz Rabbin, kimlerin kendi yolundan saptığını ve kimlerin doğru yolda olduğunu herkesten iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Öyleyse yalanlayanlara itaat etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar istediler ki, sen yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yemin edip duran aşağılık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Herkesi kınayan, söz götürüp getiren. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hayra engel olan, saldırgan, günahkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kaba, sonra da soysuz, alçak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Mal ve oğullar sahibi olmuş diye (yolunu şaşırmış) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. «Eskilerin masalları» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz yakında onun burnuna damga vuracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Biz, vakti ile «bahçe sahiplerini» sınadığımız gibi, onları da sınadık. Hani onlar (bahçe sahipleri) sabah olurken kimse görmeden onun mahsullerini toplayacaklarına yemin etmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onlar istisna da etmiyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ancak onlar uyurken Rabbin katından gönderilen bir salgın o bahçeyi sarıvermişti de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bahçe simsiyah olmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sabahleyin birbirlerine seslendiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Haydi ürünleri toplayacaksanız erkenden ekininize gidin diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Derken yürüdüler ve şöyle fısıldaşıyorlardı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ürünleri toplayacaklarından emin olarak erkenden gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Fakat bahçeyi görünce «Herhalde biz yolu şaşırdık» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Hayır doğrusu biz mahrum bırakıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ortancaları, «Ben size demedim mi? Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih etmeniz gerekmez miydi?» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. «Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz kendi kendimize zulüm etmişiz» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ardından, kabahati birbirlerine yüklemeye başladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. «Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgın kimselermişiz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Belki Rabbimiz bize bundan daha iyisini verir; doğrusu artık, Rabbimizden dilemekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İşte azab böyledir. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Muttakiler içinde Rabbleri katında nimet bahçeleri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Öyle ya biz Müslümanları o günahkarlarla bir tutar mıyız hiç? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa bir kitabınız var da ondan mı bu hükümleri okuyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onda beğendiğiniz her şeyi mi buluyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa «İstediğiniz gibi hükmedebilirsiniz» diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bu iddiayı onların hangisi savunacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa kendilerinin ortakları mı var? Doğru iseler ortaklarını çağırsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün işin dehşetinden baldırlar açılır; ve secdeye davet edilecekleri gün secde edemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Gözleri dönmüş olarak yüzlerini zillet kaplar. Onlar sağlam iken de secdeye davet edildiler fakat secde etmezlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Bu sözü yalanlayanı bana bırak; onları bilmedikleri yerden derece derece azaba yaklaştıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar ağır borç altında mı kalıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yoksa gaybın bilgisi kendi yanlarında da onlar mı istedikleri gibi yazıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi Yunus gibi olma, o pek üzgün olarak Rabbine seslenmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka çırıl çıplak, kınanacak bir halde bir yere atılırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Fakat Rabbi O’nun duasını kabul etti de onu salih insanlardan yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Doğrusu kafirler Kuran’ı dinlediklerinde neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. «O delidir» diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Oysa Kur’an alemler için bir öğütten başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster